Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Σκωτία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σκωτία

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Η Αρχή Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Criminal Injuries Compensation Authority — CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Τηλέφωνο: 0044 0300 003 3601

Ιστότοπος: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

Βοηθάμε τους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν τραυματιστεί σε άλλη χώρα της ΕΕ να αξιώσουν αποζημίωση από την εν λόγω χώρα.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Μπορούμε να λάβουμε δικαιολογητικά έγγραφα και να πληρώσουμε για τη μετάφρασή τους.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν, αλλά δεν θα καλύψουμε το κόστος της υποβολής αίτησης στην περίπτωση που το τέλος αυτό επιβάλλεται από άλλη χώρα της ΕΕ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/11/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.