Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας — Τμήμα Αποκατάστασης και Αποζημίωσης (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky — Odbor rehabilitácií a odškodňovania)

Τηλέφωνο: +421288891225
Φαξ: +4212888 91 579

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: victims@justice.sk
Δικτυακός τόπος: https://www.justice.gov.sk

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας παρέχει στα θύματα πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις λήψης αποζημίωσης που ισχύουν στο κράτος μέλος όπου τελέστηκε η εγκληματική πράξη η οποία προκάλεσε τη σωματική βλάβη, τα απαιτούμενα έντυπα αίτησης για την εν λόγω αποζημίωση, καθώς και, αν το ζητήσουν, συνδρομή στη συμπλήρωση των εν λόγω εντύπων. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας διαβιβάζει τις αιτήσεις.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας δεν μεταφράζει τα αναγκαία έγγραφα. Τα έξοδα μετάφρασης και τα συναφή έξοδα καταβάλλονται από το θύμα της εγκληματικής πράξης.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/02/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.