Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας
Župančičeva 3
Λουμπλιάνα

Τηλέφωνο: +386 1 369 53 38
Φαξ: +386 1 369 53 06

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gp.mp@gov.si
Δικτυακός τόπος: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (ως αρχή συνδρομής) είναι αρμόδιο για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της επιτροπής αποζημιώσεων (η οποία αποφασίζει για τις χορηγήσεις αποζημίωσης), της αστυνομίας και των αρμόδιων αρχών άλλων χωρών, και βοηθά στην εύρεση κατάλληλων λύσεων στις διασυνοριακές υποθέσεις (όταν αλλοδαπός πέφτει θύμα εγκληματικής πράξης στη Δημοκρατία της Σλοβενίας ή όταν υπήκοος Σλοβενίας πέφτει θύμα εγκληματικής πράξης στην αλλοδαπή).

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέχει στους αιτούντες βασικές πληροφορίες για τις δυνατότητες που έχουν και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για να ζητήσουν αποζημίωση σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και, για τον σκοπό αυτό, ζητά επίσης πληροφορίες από τις αρχές άλλων κρατών μελών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι επίσης αρμόδιο για την παραλαβή και την διαβίβαση των αιτήσεων σε διασυνοριακές υποθέσεις.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Ναι, το κόστος της μετάφρασης αναλαμβάνεται από τη Δημοκρατία της Σλοβενίας.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Όχι. Δεν καταβάλλονται τέλη για αιτήσεις, αγωγές και αποφάσεις στις διαδικασίες αποζημίωσης βάσει του νόμου περί αποζημίωσης των θυμάτων εγκληματικών πράξεων (Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj – ZOZKD).

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/03/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.