Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Η Σουηδική Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Εγκλημάτων.

Storgatan 49
Umeå, Σουηδία

Τηλέφωνο: +(46)90708200
Φαξ: +(46)90178353

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Δικτυακός τόπος: https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Ταχυδρομική θυρίδα 470
SE-901 09
Umeå, Σουηδία

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

Ως αρχή συνδρομής, η Σουηδική Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Εγκλημάτων μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση ότι η αίτηση προς την αρχή απόφασης σε άλλη χώρα της ΕΕ έχει υποβληθεί ορθά και ότι η αίτηση έχει σταλεί στην αρχή απόφασης. Η Σουηδική Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Εγκλημάτων διαβιβάζει επίσης πληροφορίες και μηνύματα μεταξύ του αιτούντος και της αρχής απόφασης, για παράδειγμα όταν απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες ή αποδεικτικά στοιχεία από τον αιτούντα για να ληφθεί μια απόφαση.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Ναι· θα γίνουν οι αναγκαίες μεταφράσεις. Με το κόστος μετάφρασης θα επιβαρυνθεί η Σουηδική Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Εγκλημάτων.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/03/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.