Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης

Αν υπήρξατε θύμα εγκληματικής πράξης ενώ βρισκόσασταν στο εξωτερικό (σε κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο δεν ζείτε), μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση στην αρχή συνδρομής του κράτους στο οποίο ζείτε. Η αρχή συνδρομής μεταφράζει και διαβιβάζει την αίτηση στην αρχή απόφασης του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο τελέστηκε η εγκληματική πράξη. Η αρχή απόφασης είναι αρμόδια για την αξιολόγηση της αίτησης και την καταβολή της αποζημίωσης.

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να διαβιβαστεί η αίτησή σας από το κράτος συνήθους διαμονής σας στο κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο τελέστηκε η εγκληματική πράξη. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, υπεύθυνο για την καταβολή της αποζημίωσης είναι το κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο τελέστηκε η εγκληματική πράξη.

Για να δείτε ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε, θα πρέπει να ανατρέξετε στις πληροφορίες για το κράτος συνήθους διαμονής σας.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για να βρείτε αναλυτικές εθνικές πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.