Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.
Vabandame, see lehekülg on alles tõlkimisel

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Ühendkuningriik

Sisu koostaja:
Ühendkuningriik