Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Korvaushakemuksen lähettäminen

Jos olet joutunut rikoksen uhriksi ulkomailla (toisessa EU-maassa), voit tehdä vahingonkorvaushakemuksen asuinmaasi avustavalle viranomaiselle. Avustava viranomainen käännättää hakemuksen ja toimittaa sen päättävälle viranomaiselle siihen jäsenvaltioon, jossa rikos tehtiin. Päättävä viranomainen vastaa hakemuksen arvioinnista ja korvauksen maksamisesta.

Näillä sivuilla olevien ohjeiden avulla saat hakemuksesi lähetettyä asuinmaastasi siihen jäsenvaltioon, jossa rikos tehtiin. EU:n lainsäädännön mukaan korvauksen maksamisesta vastaa se EU-maa, jossa rikos on tehty.

Toimintaohjeet esitetään asuinmaasi kohdalla.

Pääset kansallisiin tietoihin valitsemalla kyseisen maan lipun.

Päivitetty viimeksi: 08/10/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.