Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Itävalta

Sisällön tuottaja:
Itävalta

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Itävallan sosiaali- ja vammaisasioiden virasto Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice) – Landesstelle Wien
Babenbergerstraße 5
A-1010 Wien

Puhelin: +43 158831
Faksi: +43(0)10599882516

Sähköposti: post.wien@sozialministeriumservice.at

Mitä avustava viranomainen tekee?

Avustavan viranomaisen tehtävät on määritelty selkeästi neuvoston direktiivissä 2004/80/EY. Ne luetellaan myös rikoksen uhreja koskevan lain (Verbrechensopfergsetz) 9a §:ssä.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos vastaus on kyllä, kuka vastaa kuluista?

Direktiivin 2004/80/EY 11 artiklan mukaisesti uhrille ei aiheudu kuluja.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Uhrille ei aiheudu kuluja.

Päivitetty viimeksi: 19/08/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.