Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Belgia

Sisällön tuottaja:
Belgia

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

a) Tahallisten väkivallantekojen uhrien taloudellisen avun lautakunta (Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence) voi auttaa uhriksi joutuneita Belgian kansalaisia tai Belgiassa asuvia henkilöitä toimissa, joiden tarkoituksena on saada korvausta toisessa EU-maasta.

Osoite:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) Terrorismin uhrien on otettava yhteyttä lautakunnan terrorismia käsittelevään osastoon (”Division Terrorisme”).

Osoite:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Sähköposti: terrorvictims@just.fgov.be

Mitä avustava viranomainen tekee?

Elokuun 1. päivänä 1985 annetun lain 40 §:n mukaan avustavan viranomaisen on ns. rajatylittävässä tapauksessa

1) toimitettava hakijalle olennaiset tiedot mahdollisuuksista hakea korvausta jäsenvaltiosta, jossa rikos on tapahtunut, samoin kuin tarvittavat hakulomakkeet, jotka perustuvat Euroopan komission laatimaan käsikirjaan;

2) annettava hakijalle pyynnöstä yleistä neuvontaa ja tietoa siitä, miten korvaushakemus täytetään ja mitä todistusasiakirjoja hakemukseen on mahdollisesti liitettävä;

3) toimitettava mahdollisimman pian hakemus ja todistusasiakirjat sen jäsenvaltion päättävälle viranomaiselle, jossa rikos tehtiin, käyttäen Euroopan komission vahvistamaa vakiolomaketta;

4) annettava hakijalle yleistä neuvontaa, jotta hän voi vastata päättävän viranomaisen esittämiin mahdollisiin lisätietopyyntöihin, ja hakijan pyynnöstä toimitettava lisätiedot mahdollisimman pian suoraan päättävälle viranomaiselle ja liitettävä mukaan tarvittaessa hakemuksen tueksi esitettyjä asiakirjoja koskeva luettelo;

5) tehtävä tarvittavat järjestelyt, jos päättävä viranomainen päättää kuulla hakijaa tai muuta henkilöä, kuten todistajaa tai asiantuntijaa.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Tällaista tilannetta ei ole toistaiseksi tullut vastaan, ja kysymys on edelleen käsittelyssä.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei veloiteta.

Päivitetty viimeksi: 14/01/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.