Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Bulgaria

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

BULGARIAN TASAVALLAN OIKEUSMINISTERIÖ

Rikoksen uhrien tukemisesta ja korvausten maksamisesta vastaava kansallinen neuvosto

Osoite: Ul. Slavyanska 1, Sofia 1040, Bulgaria

Verkkosivut: https://www.compensation.bg

Mitä avustava viranomainen tekee?

Silloin kun Bulgarian kansalainen on joutunut rikoksen uhriksi ulkomailla, kansallinen neuvosto pyytää apua asianomaisen maan toimivaltaisilta viranomaisilta. Vastaavasti se tarjoaa monenlaista tukea ulkomaan kansalaisille, jotka oleskelevat laillisesti Bulgarian tasavallassa.

Kansallinen neuvosto auttaa Bulgarian kansalaisia, jotka ovat joutuneet rikoksen uhriksi jonkin toisen EU:n jäsenvaltion alueella, korvaushakemuksen täyttämisessä ja sen lähettämisessä asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Kyllä. Rikoksen uhrien tukemisesta ja korvausten maksamisesta vastaava kansallinen neuvosto kääntää tarvittaessa liiteasiakirjat. Rikosten uhrien ei tarvitse maksaa kääntämisestä.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Päivitetty viimeksi: 08/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.