Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Ministarstvo pravosuđa
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Puhelin: (+385-1) 371 40 00
Faksi: (+385-1) 371 45 07

Oikeusministeriön verkkosivusto: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Mitä avustava viranomainen tekee?

  • Kroatian oikeusministeriö on avustava viranomainen, jolle hakija voi toimittaa hakemuksen tapauksissa,
  • jotka Kroatian lainsäädännössä määritellään rajatylittäviksi.
  • Avustava viranomainen toimittaa hakemuksen ja sen liitteet mahdollisimman nopeasti sen maan toimivaltaiselle viranomaiselle, josta hakija hakee korvausta. Hakemus liitteineen on laadittava kyseisen maan virallisella kielellä tai muulla sen hyväksymällä kielellä.
  • Hakemus on toimitettava Euroopan komission tätä tarkoitusta varten laatimalla lomakkeella.
  • Jos kyseisessä maassa hakemuksesta päättävä viranomainen pyytää, että hakijaa, todistajaa, asiantuntijaa tai muuta henkilöä kuullaan Kroatiassa, kuulemisesta vastaa rikoksen uhreille maksettavia korvauksia käsittelevä lautakunta (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela), joka toimittaa kuulemisesta raportin ja toimittaa sen kuulemista pyytäneelle viranomaiselle.
  • Jos kyseisessä maassa hakemuksesta päättävä viranomainen pyytää, että kuuleminen tehdään teknisiä apuvälineitä käyttäen, kuuleminen järjestetään yhteistyössä Kroatian oikeusministeriön kanssa edellyttäen, että kuultava henkilö suostuu ehdotettuihin järjestelyihin.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Kroatian oikeusministeriö avustavana viranomaisena käännättää hakemuksen sen maan kielelle, josta korvausta haetaan tai jollekin muulle kyseisen maan hyväksymälle kielelle.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

  • Ei.
Päivitetty viimeksi: 09/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.