Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Tietoja ei ole saatavilla.

Mitä avustava viranomainen tekee?

Avustavan viranomaisen tehtävänä on auttaa löytämään tarvittavat tiedot hakemuksen tekemiseksi ja lähettämään se kaikkine tarvittavine asiakirjoineen korvauksen saamiseksi, ja näin ylittää sekä käytännön että kielelliset ongelmat.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Sosiaalivakuutustoimisto toimii tukiviranomaisena, mutta se ei vastaa liiteasiakirjojen kääntämisestä.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Hakemuksen lähettämisestä ulkomaille ei veloiteta hallinnollisia eikä muita maksuja.

Päivitetty viimeksi: 11/04/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.