Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Tšekki

Sisällön tuottaja:
Tšekki

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor odškodňování (Tšekin oikeusministeriö, korvausyksikkö)

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praha 2

Puhelin: (420) 221997966
Faksi: (420) 221997967

Sähköposti: odsk@msp.justice.cz

Mitä avustava viranomainen tekee?

Helpottaa yhteydenpitoa ja viestintää päättävän viranomaisen kanssa.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Avustava viranomainen käännättää asiakirjat omalla kustannuksellaan.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Päivitetty viimeksi: 15/06/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.