Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Tanska

Sisällön tuottaja:
Tanska

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Tanskan rikosvahinkolautakunta (Erstatningsnævnet)

Mitä avustava viranomainen tekee?

Avustavana viranomaisena Tanskan rikosvahinkolautakunta avustaa hakijoita toiseen EU-maahan lähetettävien hakemusten käännättämisessä ja toimittamisessa. Se avustaa myös menettelyn aikana toisesta EU-maasta saatujen tai sinne toimitettavien asiakirjojen käännättämisessä.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Kyllä. Tanskan rikosvahinkolautakunta ottaa yhteyttä kääntäjään ja maksaa tarvittavien asiakirjojen käännöskulut.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei. Tanskan rikosvahinkolautakunta maksaa kaikki hakemuksen ulkomaille toimittamiseen liittyvät kustannukset.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.