Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Englanti ja Wales

Sisällön tuottaja:
Englanti ja Wales

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Puhelin: 0300 003 3601

Verkkosivusto: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Mitä avustava viranomainen tekee?

Avustava viranomainen auttaa henkilöitä, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja jotka ovat loukkaantuneet toisessa EU-maassa, hakemaan korvausta kyseisestä maasta.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Avustava viranomainen voi ottaa vastaan ja käännättää liiteasiakirjoja.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Avustava viranomainen ei veloita palveluistaan, mutta ei myöskään maksa hakemuksen jättämisestä aiheutuvia kuluja, jos toinen EU-maa perii siitä maksun.

Päivitetty viimeksi: 08/10/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.