Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Viro

Sisällön tuottaja:
Viro

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Sosiaalivakuutuslaitos

Endla 8
15092
TALLINN

Puhelin: +372 612 1360
Faksi: +372 640 8155

Sähköposti: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Verkkosivusto: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Kommentteja:

Päättävä viranomainen on Viron sosiaalivakuutusvirasto (Sotsiaalkindlustusamet) yhdessä paikallisten eläkeviranomaisten kanssa.

Mitä avustava viranomainen tekee?

Hän avustaa korvaushakemuksen tekemisessä ja toimittamisessa liiteasiakirjoineen toisen maan toimivaltaiselle laitokselle.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Jos henkilö itse kääntyy toisen maan toimivaltaisen laitoksen puoleen, hän vastaa itse kuluista. Jos asiakirjat toimitetaan sosiaalivakuutuslaitoksen kautta, tarvittavat lomakkeet täytetään ja tarvittaessa lisätään vapaamuotoinen käännös. Käännöskuluista vastaa sosiaalivakuutuslaitos,

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Päivitetty viimeksi: 28/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.