Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Suomi

Sisällön tuottaja:
Suomi

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Valtiokonttori
PL 50
00054 Valtiokonttori

Sähköposti: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI/Kansalaisille_ja_yhteisoille/Korvaukset_ja_etuisuudet/Rikosvahingot

Mitä avustava viranomainen tekee?

Jos olet joutunut tahallisen väkivaltarikoksen uhriksi toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, saat Valtiokonttorilta tietoja oikeudestasi hakea korvausta tapahtumavaltion rikosvahinkoviranomaiselta. Valtiokonttorilta saat myös tarpeelliset hakemuslomakkeet sekä yleistä neuvontaa ja tietoa siitä, miten korvaushakemus täytetään ja mitä asiakirjoja hakemukseen on mahdollisesti liitettävä.

Voit jättää hakemuksen Valtiokonttorille, joka lähettää sen liitteineen rikoksen tekopaikkavaltion toimivaltaiselle korvausviranomaiselle.

Jos toisen jäsenvaltion korvausviranomainen pyytää sinulta lisäselvitystä, Valtiokonttori antaa tarvittaessa yleistä neuvontaa siitä, miten pyyntöön vastataan ja välittää lisäselvityksen sitä pyytäneelle korvausviranomaiselle

Valtiokonttorin antaa myös virka-apua toisen jäsenvaltion korvausviranomaiselle järjestämällä tälle tilaisuuden kuulla Suomessa olevaa korvauksen hakijaa, todistajaa, asiantuntijaa tai muuta henkilöä. Vaihtoehtoisesti Valtiokonttori voi myös itse kuulla edellä mainittua henkilöä ja toimittaa kuulemisesta laaditun selvityksen korvausviranomaiselle.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Valtiokonttori huolehtii hakemuksen ja siihen liittyvien asiakirjojen kääntämisestä sellaiselle kielelle, jonka käyttämisen tekopaikkavaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä. Sinulta ei peritä maksuja asiakirjojen kääntämisestä.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Sinulta ei peritä maksuja hakemuksen lähettämisestä.

Päivitetty viimeksi: 19/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.