Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Ranska

Sisällön tuottaja:
Ranska

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Hakemuksen toimittamisessa auttaa Ranskan oikeusministeriön alainen uhrien tuki- ja yhdistysasioita käsittelevä virasto Bureau de l'Aide aux Victimes et de la Politique Associative (BAVPA).

Mitä avustava viranomainen tekee?

Avustava viranomainen antaa hakijalle tiedot korvauksenhakumahdollisuuksista sekä tarvittavat hakemuslomakkeet. Tämän jälkeen avustava viranomainen toimittaa hakemuksen ja liiteasiakirjat sen jäsenvaltion avustavalle viranomaiselle, jossa rikos tehtiin, tai suoraan kyseisen jäsenvaltion päättävälle viranomaiselle.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Avustava viranomainen ei käännätä asiakirjoja. Hakijan on teetettävä käännökset tarvittavista asiakirjoista.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei veloiteta.

Päivitetty viimeksi: 05/11/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.