Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Saksa

Sisällön tuottaja:
Saksa

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Liittovaltion työ- ja sosiaaliministeriö)
Rochusstr. 1
53123 Bonn

Puhelin: +49 228 99527 0
Faksi: +49 228 99527 4134

Sähköposti: dub@bmas.bund.de

Lisätietoa:

Korvaukset toisessa EU:n jäsenvaltiossa väkivaltarikoksen kohteeksi joutuneille (saksaksi)

Korvaukset toisessa EU:n jäsenvaltiossa väkivaltarikoksen kohteeksi joutuneille (englanniksi)

Mitä avustava viranomainen tekee?

Saksan työ- ja sosiaaliministeriön yhteydessä toimiva avustava viranomainen auttaa Saksassa asuvia väkivaltarikosten uhreja hakemaan korvausta siinä EU-maassa, jossa rikos on tapahtunut.

Sen tehtävänä on erityisesti

  • antaa väkivaltarikoksen uhreille tietoa siitä, miten he voivat hakea korvausta ulkomailla (mm. tiedot sikäläisestä menettelystä, korvauksen hakemisen määräajasta, korvauksen saamisen edellytyksistä ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista)
  • järjestää muiden EU-maiden hakemuslomakkeita saataville
  • selvittää, millä viranomaisella on toimivalta päättää oikeudesta korvaukseen
  • toimittaa korvaushakemus todistusasiakirjoineen perille
  • käännättää asiakirjat ja kirjeenvaihto maksutta kyseessä olevan maan kielelle
  • seurata vahingonkorvausmenettelyn etenemistä ja tiedottaa asianomaisille tilanteesta.

EU-maat tekevät hakemuksista päätökset yksinomaan oman kansallisen lainsäädännön nojalla. Saksan avustava viranomainen ei voi puuttua menettelyyn eikä vaikuttaa päätökseen.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Vaaditut liiteasiakirjat voi lähettää omalla kielellään. Ne käännätetään maksutta.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Saksa ei veloita mitään maksuja. On mahdollista, että muut EU-maat veloittavat maksun ennen hakemuksen käsittelyä.

Päivitetty viimeksi: 16/10/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.