Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Kreikan avustava viranomainen (Elliniki arhi syndromis)

Leoforos Mesogeion 96
11527 Ateena

Puhelin: (+30-213) 130 70 56

Sähköposti: assistingauthority@justice.gov.gr
https://www.ministryofjustice.gr/English/?page_id=762

Mitä avustava viranomainen tekee?

Avustava viranomainen voi lähettää sinulle hakulomakkeen ja antaa tietoja menettelykysymyksistä ja toisen valtion lainsäädännöstä. Avustava viranomainen voi tarvittaessa myös välittää eteenpäin hakemukseen liittyviä selventäviä tietoja.

Saatuaan hakemuksen viranomainen toimittaa sen toisen valtion vastaavalle avustavalle viranomaiselle arvioimatta sitä ja ilmoittaa sinulle asian käsittelyn etenemisestä.

Avustava viranomainen auttaa toisen jäsenvaltion vastaavaa korvausviranomaista asianomistajan tai kolmansien henkilöiden, kuten todistajien tai asiantuntijoiden, kuulemisen yhteydessä.

Toisen jäsenvaltion korvausviranomaisen pyynnöstä avustava viranomainen a) auttaa korvausviranomaista tämän toteuttaman puhelin- tai videoneuvottelun avulla käytävän kuulemisen aikana, Kreikan lainsäädännön mukaisesti, ja huolehtii tarvittavan logistisen infrastruktuurin saatavuudesta tai b) toteuttaa itse kuulemisen Kreikan lainsäädännön mukaisesti ja toimittaa sen jälkeen asianomaisen pöytäkirjan jäsenvaltion korvausviranomaiselle. Jälkimmäisessä tapauksessa kuulemisesta kreikaksi laadittu pöytäkirja käännätetään asianomaisen jäsenvaltion viralliselle tai jollekin sen virallisista kielistä taikka sellaiselle EU:n viralliselle kielelle, jonka käyttämisen asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä.

Kreikan valtio maksaa avustavalle viranomaiselle aiheutuneet käännöskulut.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Kreikan avustava viranomainen huolehtii hakemuksen ja siihen liittyvien asiakirjojen käännättämisestä sen asianomaisen jäsenvaltion viralliselle kielelle tai jollekin sen virallisista kielistä, jossa korvauksen maksamisesta vastaava taho sijaitsee ja jolle asiakirjat lähetetään, taikka sellaiselle EU:n viralliselle kielelle, jonka käyttämisen asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä. Kreikan avustava viranomainen myös huolehtii käännöskuluista.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei, paitsi jos kustannuksia aiheutuu hakemuksen vastaanottavassa maassa.

Päivitetty viimeksi: 25/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.