Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Unkari

Sisällön tuottaja:
Unkari

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Avustavat viranomaiset eli Budapestin aluehallintovirasto ja läänien aluehallintovirastot (alueelliset uhrien tukipalvelut) auttavat hakemuksen tekemisessä.

Mitä avustava viranomainen tekee?

Avustava viranomainen tarjoaa hakemuslomakkeita, avustaa hakemuslomakkeen täyttämisessä ja toimittaa hakemuslomakkeen toisen maan viranomaisille.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Kyllä. Käännöskuluista vastaa valtio.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei, hakemuksen toimittamisesta ei peritä maksua.

Päivitetty viimeksi: 07/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.