Tämän sivun alkukielistä versiota italia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Italia

Sisällön tuottaja:
Italia

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Italian avustava viranomainen on hakijan asuinpaikkakunnan muutoksenhakutuomioistuimessa (corte d'appello) toimiva yleinen syyttäjä (procura generale della Repubblica).

Mitä avustava viranomainen tekee?

Italian avustava viranomainen toimii yleisenä syyttäjänä hakijan asuinpaikkakunnan muutoksenhakutuomioistuimessa.

Hänen tehtäviään ovat seuraavat:

  • Hän antaa hakijalle olennaiset tiedot sen unionin jäsenvaltion korvausjärjestelmästä, jossa rikos tehtiin.
  • Hän antaa hakijalle hakulomakkeet.
  • Hän antaa hakijalle tämän pyynnöstä yleistä neuvontaa ja tietoja siitä, miten korvaushakemus täytetään ja mitä asiakirjoja siihen on mahdollisesti liitettävä.
  • Hän vastaanottaa korvaushakemukset ja toimittaa ne sekä niihin liittyvät asiakirjat viipymättä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle päättävälle viranomaiselle, jossa rikos tehtiin.
  • Hän auttaa hakijaa vastaamaan sen jäsenvaltion päättävän viranomaisen lisätietopyyntöihin, jossa rikos tehtiin.
  • Hän toimittaa hakijan pyynnöstä päättävälle viranomaiselle lisätiedot ja mahdolliset täydentävät asiakirjat.
  • Jos sen jäsenvaltion päättävä viranomainen, jossa rikos tehtiin, päättää kuulla hakijaa tai muuta henkilöä, avustavana viranomaisena toimiva muutoshakutuomioistuimen yleinen syyttäjä huolehtii siitä, että päättävä viranomainen voi kuulla asianomaista henkilöä suoraan kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Jos kuuleminen järjestetään videokonferenssin välityksellä, siihen sovelletaan 7. tammikuuta 1998 annetun lain nro 11 säännöksiä.
  • Avustavana viranomaisena toimiva muutoksenhakutuomioistuimen yleinen syyttäjä huolehtii jäsenvaltion päättävän viranomaisen pyynnöstä hakijan tai muun henkilön kuulemisesta ja toimittaa siitä pöytäkirjan kyseiselle viranomaiselle.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen tueksi liitettävät asiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen jättämiselle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Avustavan viranomaisen tehtäviin voi kuulua myös käännöksistä huolehtiminen. Niistä ei aiheudu kustannuksia hakijalle.

Tiedot, jotka muutoksenhakutuomioistuimen yleinen syyttäjä toimittaa toisen jäsenvaltion päättävälle viranomaiselle, laaditaan vastaanottavan viranomaisen virallisella kielellä tai jollakin kyseisen jäsenvaltion virallisista kielistä, jos kyseessä on jokin yhteisön toimielinten virallisista kielistä, tai jollakin muulla yhteisön toimielimissä käytettävällä kielellä, jonka kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä.

Pöytäkirjat avustavan viranomaisen avulla toteutetuista kuulemisista toimitetaan italiankielisinä.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Päivitetty viimeksi: 24/02/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.