Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Italia

Sisällön tuottaja:
Italia

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Italiassa avustavana viranomaisena on hakijan asuinpaikkakunnan tuomioistuimen syyttäjäviranomainen (Procura della Repubblica).

Mitä avustava viranomainen tekee?

Italiassa avustavana viranomaisena on hakijan asuinpaikkakunnan tuomioistuimen syyttäjäviranomainen.

Avustavana viranomaisena se vastaa seuraavista tehtävistä:

  • Se antaa hakijalle olennaiset tiedot sen unionin jäsenvaltion korvausjärjestelmästä, jossa rikos tehtiin.
  • Se antaa hakijalle hakulomakkeet.
  • Se antaa hakijalle tämän pyynnöstä yleistä neuvontaa ja tietoja siitä, miten korvaushakemus täytetään ja mitä asiakirjoja siihen on mahdollisesti liitettävä.
  • Se vastaanottaa korvaushakemukset ja toimittaa ne sekä tarvittavat liiteasiakirjat viipymättä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle päättävälle viranomaiselle, jossa rikos tehtiin.
  • Se auttaa hakijaa vastaamaan sen jäsenvaltion päättävän viranomaisen lisätietopyyntöihin, jossa rikos tehtiin.
  • Se toimittaa hakijan pyynnöstä päättävälle viranomaiselle lisätiedot ja mahdolliset täydentävät asiakirjat.
  • Jos sen jäsenvaltion päättävä viranomainen, jossa rikos tehtiin, päättää kuulla hakijaa tai muuta henkilöä, avustavana viranomaisena toimiva syyttäjäviranomainen huolehtii siitä, että päättävä viranomainen voi kuulla asianomaista henkilöä suoraan kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Jos kuuleminen järjestetään videokonferenssin välityksellä, siihen sovelletaan 7. tammikuuta 1998 annetun lain nro 11 säännöksiä.
  • Avustavana viranomaisena toimiva syyttäjäviranomainen huolehtii päättävän viranomaisen pyynnöstä hakijan tai muun henkilön kuulemisesta ja toimittaa siitä pöytäkirjan kyseiselle viranomaiselle.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen tueksi liitettävät asiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen jättämiselle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Avustavana viranomaisena toimivan syyttäjäviranomaisen tehtäviin voi kuulua myös käännöksistä huolehtiminen. Niistä ei aiheudu kustannuksia hakijalle.

Tiedot, jotka avustavana viranomaisena toimiva syyttäjäviranomainen toimittaa toisen jäsenvaltion päättävälle viranomaiselle, laaditaan vastaanottavan viranomaisen virallisella kielellä tai jollakin kyseisen jäsenvaltion virallisista kielistä, jos kyseessä on jokin unionin toimielinten virallisista kielistä, tai jollakin muulla unionin toimielimissä käytettävällä kielellä, jonka kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä.

Pöytäkirjat avustavan viranomaisen avulla toteutetuista kuulemisista toimitetaan italiankielisinä.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Päivitetty viimeksi: 03/05/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.