Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Latvia

Sisällön tuottaja:
Latvia

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Oikeusapuvirasto (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Puhelin: +371 67514208
Maksuton puhelin: +371 80001801
Faksi: +371 67514209

Sähköposti: jpa@jpa.gov.lv
Verkkosivusto: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Mitä avustava viranomainen tekee?

Uhri voi esittää valtiolle osoitetun korvaushakemuksen oikeusapuviraston välityksellä toisen EU-maan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Uhrit saavat oikeusapuvirastolta tietoa maksuehdoista, menettelyistä ja lisävaatimuksista, joita muiden EU-maiden toimivaltaiset elimet soveltavat valtiolle osoitettuihin korvaushakemuksiin. Oikeusapuvirasto varmistaa myös, että korvaushakemusta käsittelevä EU-maa voi pyynnöstä kuulla rikosoikeudenkäynnissä osallisena olevia henkilöitä.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Korvaushakemukset on laadittava kielellä, jolla kyseessä oleva EU-maa on ilmoittanut hyväksyvänsä hakemukset.

Oikeusapuvirasto varmistaa, että tarvittavat asiakirjat käännetään ja toimitetaan toisen EU-maan toimivaltaiselle viranomaiselle ja että niiden käännöskulut katetaan kansallisesta talousarviosta.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Jos korvaushakemus lähetetään toisen EU-maan toimivaltaiselle viranomaiselle oikeusapuviraston välityksellä, uhrin ei tarvitse maksaa mitään siirrosta aiheutuvia kuluja.

Päivitetty viimeksi: 18/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.