Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Liettua

Sisällön tuottaja:
Liettua

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (Liettuan oikeusministeriö)
Gedimino pr. 30
Vilnius

Mitä avustava viranomainen tekee?

Oikeusministeriöllä on valtuudet toimittaa muiden EU-maiden toimivaltaisille viranomaisille hakemuksia sellaisten vahinkojen korvaamiseksi, jotka aiheutuvat Liettuan kansalaisten ja muiden Liettuassa laillisesti oleskelevien henkilöiden jonkin muun EU-maan alueella tekemistä väkivaltarikoksista. Oikeusministeriö antaa myös tietoa niistä ehdoista ja menettelyistä, joita muiden EU-maiden toimivaltaiset viranomaiset soveltavat väkivaltarikoksista aiheutuvien vahinkojen korvaamiseen.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Liettuan oikeusministeriö auttaa tarvittaessa näiden asiakirjojen käännättämisessä. Vahingonkärsijän ei tarvitse maksaa käännöskuluja.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Hakemuksen lähettämisestä ei veloiteta maksua.

Päivitetty viimeksi: 07/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.