Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Luxemburg

Sisällön tuottaja:
Luxemburg

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Ministère de la Justice (Oikeusministeriö)

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Puhelin: (+352) 2478 45 27, (+352) 2478 45 17
Faksi: (+352) 26 68 48 61, (+352) 22 52 96

Sähköposti: Info@mj.public.lu
Verkkosivu: http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Mitä avustava viranomainen tekee?

Avustavana viranomaisena Luxemburgin oikeusministeriö auttaa uhria esittämään olennaiset tiedot, joiden perusteella hän voi vaatia korvausta vastaanottavassa jäsenvaltiossa, ja lähettämään korvaushakemuksen sen käsittelystä vastaavalle viranomaiselle toiseen jäsenvaltioon.

Oikeusministeriö avustaa myös siinä tapauksessa, että toisen jäsenvaltion päätöksentekoviranomainen vaatii lisätietoja.

Tarvittaessa oikeusministeriö avustaa uhria päätöksentekoviranomaisen järjestämässä kuulemisessa, varsinkin videoneuvottelujen välityksellä. Päätöksentekoviranomaisen pyynnöstä oikeusministeriö voi myös ottaa vastaan uhrin suullisen lausunnon ja toimittaa siitä laaditun pöytäkirjan päätöksentekoviranomaiselle.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Toiseen jäsenvaltioon lähetettävä hakemus voidaan laatia englannin, ranskan tai saksan kielellä, joten käännöstä ei periaatteessa tarvita.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Päivitetty viimeksi: 19/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.