Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Alankomaat

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Väkivaltarikosten korvausrahasto (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Osoite :
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Puhelin: 070-4142000
Sähköposti: info@schadefonds.nl

Postiosoite:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Mitä avustava viranomainen tekee?

Väkivaltarikosten korvausrahasto lähettää pyynnöstä korvaushakemuksen asianomaista ulkomaista rahastoa varten. Täytetty hakemus ja mahdolliset liitteet palautetaan rahastolle, joka käännättää ne tarvittaessa. Tämän jälkeen rahasto lähettää ne asianomaiselle viranomaiselle.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Väkivaltarikosten korvausrahasto käännättää asiakirjat tarvittaessa ja vastaa kuluista.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Päivitetty viimeksi: 26/02/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.