Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Puola

Sisällön tuottaja:
Puola
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan korvaushakemuksen toiseen EU-maahan?

Tämä tieto ei ole tällä hetkellä saatavilla.

Mitä avustava viranomainen tekee?

Avustava viranomainen antaa rikoksen uhreille tietoa korvauksen hakemisesta, toimittaa hakulomakkeen ja auttaa sen täyttämisessä ja lähettää hakemuksen viipymättä toisen EU:n jäsenvaltion päättävälle viranomaiselle.

Avustava viranomainen tekee yhteistyötä niiden päättävien viranomaisten kanssa, jotka käsittelevät Puolassa vakituisesti asuvien rikoksen uhrien muihin EU:n jäsenvaltioihin lähettämät korvaushakemukset. Tätä varten avustava viranomainen toimittaa (yhteistyössä korvauksen hakijoiden kanssa) tarvittaessa lisätietoja ja asiakirjoja, kuulee eri henkilöitä avustavien viranomaisten pyynnöstä ja avustaa tällaisten kuulemisten järjestämisessä esimerkiksi antamalla käyttöön teknisiä välineitä, joiden avulla kuuleminen voidaan toteuttaa etäyhteyden kautta.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Jos muiden EU:n jäsenvaltioiden päättäville viranomaisille toimitettavia asiakirjoja on tarpeen käännättää muille kielille, avustava viranomainen tekee päätöksen siitä, maksetaanko käännöskulut valtion varoista.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Hakemuksen lähettämisestä ulkomaille ei peritä mitään maksuja.

Päivitetty viimeksi: 28/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.