Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Rikosten uhrien suojelusta vastaava lautakunta (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, CPVC).

Mitä avustava viranomainen tekee?

Portugalissa avustavana viranomaisena toimii rikosten uhrien suojelusta vastaava lautakunta, jolla on seuraavat tehtävät:

  • auttaa hankkimaan hakemuksen täyttämiseen tarvittavat tiedot;
  • välittää hakemukset sen jäsenvaltion päättävälle viranomaiselle, jossa rikos on tapahtunut;
  • ilmoittaa hakijalle, jos tarvitaan muita asiakirjoja;
  • järjestää kuulemisen, jos toisen EU-maan päättävä viranomainen pitää sitä tarpeellisena.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Asiakirjat on laadittava portugaliksi tai englanniksi. Jos asiakirjat on käännettävä, kulut maksaa CPVC.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei veloiteta.

Päivitetty viimeksi: 07/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.