Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Direktiivin 80/2004 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu avustava viranomainen Romaniassa:

Oikeusministeriö,
kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön pääosasto (Direcția Drept International și Cooperare Judiciară)
siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävän kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön osasto (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București, cod 050741
Puhelin: + 40372041077
Faksi: + 40372041079
Sähköposti: dreptinternational@just.roddit@just.ro

Mitä avustava viranomainen tekee?

Jos Romanian kansalainen, kansalaisuudeton henkilö tai Romaniassa laillisesti asuva ulkomaan kansalainen on joutunut jonkin muun Euroopan unionin jäsenvaltion alueella tehdyn tahallisen väkivaltarikoksen uhriksi, hän voi hakea Romanian avustavan viranomaisen tuella rahallista korvausta valtiolta, jonka alueella rikos on tehty, kyseisen maan lainsäädännön edellytysten mukaisesti.

Romanian kansalainen, kansalaisuudeton henkilö tai Romaniassa laillisesti asuva ulkomaan kansalainen, joka on joutunut jonkin muun Euroopan unionin jäsenvaltion alueella tehdyn tahallisen väkivaltarikoksen uhriksi, voi jättää Romanian oikeusministeriölle hakemuksen ja siihen liittyvät tarvittavat tositteet saadakseen rahallista korvausta valtiolta, jonka alueella rikos on tehty.

Oikeusministeriö toimittaa hakijalle tarvittavat tiedot mahdollisuuksista hakea rahallista korvausta maasta, jossa rikos tehtiin, tarvittavista hakulomakkeista, hakulomakkeen täyttämiseen liittyvistä tiedoista ja ohjeista sekä tarvittavista tositteista.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Oikeusministeriö voi suorittaa asiakirjojen kääntämisestä aiheutuneet kulut ainoastaan, jos niistä huolehtiminen vaarantaisi uhrin ja tämän perheen elatuksen.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Päivitetty viimeksi: 15/10/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.