Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Slovakian oikeusministeriö – Kuntoutus- ja korvausasiat (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – Odbor rehabilitácií a odškodňovania)

Puhelin: +421288891225
Faksi: +4212888 91 579

Sähköposti: victims@justice.sk
Verkkosivut: https://www.justice.gov.sk

Mitä avustava viranomainen tekee?

Slovakian oikeusministeriö antaa uhrille tietoa korvauksen myöntämisedellytyksistä siinä jäsenvaltiossa, jonka alueella henkilövahinkoa aiheuttanut rikos on tapahtunut, ja korvauksen saamiseksi tarvittavista hakemuslomakkeista sekä pyynnöstä apua niiden täyttämisessä. Slovakian oikeusministeriö huolehtii hakemuksen lähettämisestä.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Slovakian oikeusministeriö ei käännätä tarvittavia asiakirjoja. Käännättämisestä ja siihen liittyvistä kuluista vastaa rikoksen uhri.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Päivitetty viimeksi: 27/02/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.