Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Slovenia

Sisällön tuottaja:
Slovenia

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije(Slovenian oikeusministeriö)
Župančičeva 3
Ljubljana

Puhelin: +386 1 369 53 38
Faksi: +386 1 369 53 06

Sähköposti: gp.mp@gov.si
Verkko-osoite: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Mitä avustava viranomainen tekee?

Oikeusministeriö (avustavana viranomaisena) huolehtii yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta vahingonkorvauslautakunnan, poliisin ja muiden maiden toimivaltaisten viranomaisten välillä ja auttaa löytämään sopivia ratkaisuja valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa (kun ulkomaalainen joutuu rikoksen uhriksi Sloveniassa tai Slovenian kansalainen ulkomailla).

Oikeusministeriö antaa hakijoille perustiedot korvausmahdollisuuksista ja -edellytyksistä muissa EU:n jäsenvaltioissa ja myös pyytää tätä varten tietoja muiden jäsenvaltioiden viranomaisilta. Oikeusministeriö vastaa hakemusten vastaanottamisesta ja välittämisestä myös valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Käännöskulut maksetaan Slovenian talousarviosta.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Rikosvahinkolain (ZOZKD) mukaisissa menettelyissä ei veloiteta maksua hakemuksista, toimenpiteistä eikä päätöksistä.

Päivitetty viimeksi: 12/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.