Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Espanja

Sisällön tuottaja:
Espanja

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Väkivalta- ja seksuaalirikoksissa avustavana viranomaisena toimivat rikoksen uhrien tukikeskukset (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Rikoksen uhrien tukikeskusten sijainnista saa lisätietoa linkistä.

Terrorismirikoksissa avustavana viranomaisena toimii sisäministeriö.

Avustavasta viranomaisesta saa lisätietoa sisäministeriön verkkosivustolta.

Mitä avustava viranomainen tekee?

Väkivalta- ja seksuaalirikoksissa rikoksen uhrien tukikeskukset toimivat rikoksen uhrien avustavina viranomaisina rajatylittävissä tapauksissa eli silloin kun rikos on tehty jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa kuin Espanjassa ja uhrin tavanomainen asuinpaikka on Espanjassa.

Korvauksia voidaan Espanjan lain mukaan hakea, paitsi silloin kun rikos on tapahtunut Espanjassa ja tuen hakijan tavanomainen asuinpaikka on toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja silloin kun rikos tehdään jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa kuin Espanjassa ja tuen hakijan tavanomainen asuinpaikka on Espanjassa. Tässä tapauksessa avustava viranomainen on uhrin asuinpaikan rikoksen uhrien tukikeskus, joka tekee yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa vahingonkorvauspäätöksen tunnustamista koskevien menettelyjen käynnistämiseksi ja läpiviemiseksi, jotta korvaus saadaan jäsenvaltiolta, jonka alueella rikos on tapahtunut. Lisäksi tukikeskus antaa

  • tietoa siitä, mitä mahdollisuuksia uhrilla on hakea taloudellista tukea tai korvausta, mitä menettelyjä tai lomakkeita tarvitaan, miten lomakkeet on täytettävä ja millaisia asiakirjatodisteita niihin on ehkä liitettävä
  • sekä yleisiä ohjeita lisätietopyyntöjen täyttämisestä.

Avustavana viranomaisena toimivien rikoksen uhrien tukikeskusten olisi niin ikään

  • välitettävä hakemus ja asiakirjatodisteet sekä tarvittaessa asiakirjat, joita vaaditaan myöhemmin, sen valtion nimeämälle päättävälle viranomaiselle, jonka alueella rikos tehtiin;
  • tehtävä yhteistyötä sen valtion nimeämän viranomaisen kanssa, jonka alueella rikos on tehty, jos kyseinen valtio lainsäädäntönsä mukaisesti pyytää saada kuulla hakijaa tai muuta henkilöä.

Tähän yhteistyöhön voi rikoksen uhrien tukikeskusten puolelta kuulua se, että ne tekevät päättävän viranomaisen pyynnöstä tarvittavat järjestelyt, jotta tämä voi suorittaa kuulemisen suoraan, puhelimitse tai videoneuvottelun välityksellä. Rikoksen uhrien tukikeskukset voivat myös kuulla taloudellista tukea hakevaa henkilöä tai jotakuta muuta ja välittää päättävälle viranomaiselle pöytäkirjan kuulemisesta. Päättävä viranomainen voi suorittaa kuulemisen suoraan, jos kuultava henkilö suostuu tähän.

Terrorismirikoksissa, jos terroriteko on tapahtunut Espanjan ulkopuolella, tukeen ovat yleisesti oikeutettuja Espanjan kansalaiset, jotka ovat ulkomailla joutuneet tavallisesti Espanjassa toimivien ryhmien uhriksi tai Espanjan valtioon tai sen etuihin kohdistuvien terroritoimien uhriksi. Laissa säädettyihin tukiin ovat oikeutettuja myös Espanjan ulkopuolella toimiviin joukkoihin kuuluvat, rauhanturva- ja turvallisuusoperaatioihin osallistuvat henkilöt, jotka ovat joutuneet terrori-iskun kohteeksi.

Rajatylittävissä terrorismirikoksissa, jos rikos on tehty jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa kuin Espanjassa ja uhrin tavanomainen asuinpaikka on Espanjassa, avustavana viranomaisena toimii sisäministeriö, erityisesti terrorismin uhrien tuesta vastaava pääosasto (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo), jolla on vastaavat tehtävät kuin avustavana viranomaisena toimivilla rikoksen uhrien tukikeskuksilla.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Ei käännätä.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Hakemuksen lähettämisestä ei peritä maksua.

Päivitetty viimeksi: 17/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.