Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Ruotsi

Sisällön tuottaja:
Ruotsi

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Storgatan 49
Uumaja

Puhelin: (+46-90) 708 200
Faksi: (+46-90) 178 353

Sähköposti: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Verkkosivut: https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Postiosoite:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Ruotsi

Mitä avustava viranomainen tekee?

Avustavana viranomaisena rikosuhriviranomainen voi auttaa tekemään hakemuksen toisen EU-maan päättävälle viranomaiselle ja varmistaa, että hakemus lähetetään asianomaiselle päättävälle viranomaiselle. Lisäksi rikosuhriviranomainen välittää tietoa hakijan ja päättävän viranomaisen välillä esimerkiksi silloin, kun hakijalta tarvitaan lisätietoja tai -selvityksiä päätöksen tekemiseksi.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Kyllä, asiakirjat käännätetään tarvittaessa. Käännöskustannuksista vastaa Ruotsin rikosuhriviranomainen.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Päivitetty viimeksi: 26/03/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.