If my claim is to be sent from this country to another EU country

Information on the procedure for sending a compensation application

If you fell victim to a crime while you were abroad (in an EU country in which you do not live) you can submit the application to the assisting authority of the country in which you live. The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority of the EU country where the crime was committed. The deciding authority is responsible for assessing the application and payment of the compensation.

Here you can find information about the procedure you need to follow to have your application sent from your country of residence to the EU country where the crime was committed. According to EU law, the EU country in which the crime was committed is the one that is responsible for paying the compensation.

In order to find the procedure to follow you should look at information for your country of residence.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Belgia

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

a) Tahallisten väkivallantekojen uhrien taloudellisen avun lautakunta (Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence) voi auttaa uhriksi joutuneita Belgian kansalaisia tai Belgiassa asuvia henkilöitä toimissa, joiden tarkoituksena on saada korvausta toisessa EU-maasta.

Osoite:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) Terrorismin uhrien on otettava yhteyttä lautakunnan terrorismia käsittelevään osastoon (”Division Terrorisme”).

Osoite:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanterrorvictims@just.fgov.be

Mitä avustava viranomainen tekee?

Elokuun 1. päivänä 1985 annetun lain 40 §:n mukaan avustavan viranomaisen on ns. rajatylittävässä tapauksessa

1) toimitettava hakijalle olennaiset tiedot mahdollisuuksista hakea korvausta jäsenvaltiosta, jossa rikos on tapahtunut, samoin kuin tarvittavat hakulomakkeet, jotka perustuvat Euroopan komission laatimaan käsikirjaan;

2) annettava hakijalle pyynnöstä yleistä neuvontaa ja tietoa siitä, miten korvaushakemus täytetään ja mitä todistusasiakirjoja hakemukseen on mahdollisesti liitettävä;

3) toimitettava mahdollisimman pian hakemus ja todistusasiakirjat sen jäsenvaltion päättävälle viranomaiselle, jossa rikos tehtiin, käyttäen Euroopan komission vahvistamaa vakiolomaketta;

4) annettava hakijalle yleistä neuvontaa, jotta hän voi vastata päättävän viranomaisen esittämiin mahdollisiin lisätietopyyntöihin, ja hakijan pyynnöstä toimitettava lisätiedot mahdollisimman pian suoraan päättävälle viranomaiselle ja liitettävä mukaan tarvittaessa hakemuksen tueksi esitettyjä asiakirjoja koskeva luettelo;

5) tehtävä tarvittavat järjestelyt, jos päättävä viranomainen päättää kuulla hakijaa tai muuta henkilöä, kuten todistajaa tai asiantuntijaa.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Tällaista tilannetta ei ole toistaiseksi tullut vastaan, ja kysymys on edelleen käsittelyssä.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei veloiteta.

Päivitetty viimeksi: 14/01/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Bulgaria

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

BULGARIAN TASAVALLAN OIKEUSMINISTERIÖ

Rikoksen uhrien tukemisesta ja korvausten maksamisesta vastaava kansallinen neuvosto

Osoite: Ul. Slavyanska 1, Sofia 1040, Bulgaria

Verkkosivut: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.compensation.bg/en

Mitä avustava viranomainen tekee?

Silloin kun Bulgarian kansalainen on joutunut rikoksen uhriksi ulkomailla, kansallinen neuvosto pyytää apua asianomaisen maan toimivaltaisilta viranomaisilta. Vastaavasti se tarjoaa monenlaista tukea ulkomaan kansalaisille, jotka oleskelevat laillisesti Bulgarian tasavallassa.

Kansallinen neuvosto auttaa Bulgarian kansalaisia, jotka ovat joutuneet rikoksen uhriksi jonkin toisen EU:n jäsenvaltion alueella, korvaushakemuksen täyttämisessä ja sen lähettämisessä asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Kyllä. Rikoksen uhrien tukemisesta ja korvausten maksamisesta vastaava kansallinen neuvosto kääntää tarvittaessa liiteasiakirjat. Rikosten uhrien ei tarvitse maksaa kääntämisestä.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Päivitetty viimeksi: 10/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Tšekki

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor odškodňování (Tšekin oikeusministeriö, korvausyksikkö)

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praha 2

Puhelin: (420) 221997966
Faksi: (420) 221997967

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanodsk@msp.justice.cz

Mitä avustava viranomainen tekee?

Helpottaa yhteydenpitoa ja viestintää päättävän viranomaisen kanssa.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Avustava viranomainen käännättää asiakirjat omalla kustannuksellaan.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Päivitetty viimeksi: 15/06/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Tanska

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Tanskan rikosvahinkolautakunta (Erstatningsnævnet)

Mitä avustava viranomainen tekee?

Avustavana viranomaisena Tanskan rikosvahinkolautakunta avustaa hakijoita toiseen EU-maahan lähetettävien hakemusten käännättämisessä ja toimittamisessa. Se avustaa myös menettelyn aikana toisesta EU-maasta saatujen tai sinne toimitettavien asiakirjojen käännättämisessä.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Kyllä. Tanskan rikosvahinkolautakunta ottaa yhteyttä kääntäjään ja maksaa tarvittavien asiakirjojen käännöskulut.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei. Tanskan rikosvahinkolautakunta maksaa kaikki hakemuksen ulkomaille toimittamiseen liittyvät kustannukset.

Päivitetty viimeksi: 05/11/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Saksa

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Liittovaltion työ- ja sosiaaliministeriö)
Rochusstr. 1
53123 Bonn

Puhelin: +49 228 99527 0
Faksi: +49 228 99527 4134

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaandub@bmas.bund.de

Lisätietoa:

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKorvaukset toisessa EU:n jäsenvaltiossa väkivaltarikoksen kohteeksi joutuneille (saksaksi)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKorvaukset toisessa EU:n jäsenvaltiossa väkivaltarikoksen kohteeksi joutuneille (englanniksi)

Mitä avustava viranomainen tekee?

Saksan työ- ja sosiaaliministeriön yhteydessä toimiva avustava viranomainen auttaa Saksassa asuvia väkivaltarikosten uhreja hakemaan korvausta siinä EU-maassa, jossa rikos on tapahtunut.

Sen tehtävänä on erityisesti

 • antaa väkivaltarikoksen uhreille tietoa siitä, miten he voivat hakea korvausta ulkomailla (mm. tiedot sikäläisestä menettelystä, korvauksen hakemisen määräajasta, korvauksen saamisen edellytyksistä ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista)
 • järjestää muiden EU-maiden hakemuslomakkeita saataville
 • selvittää, millä viranomaisella on toimivalta päättää oikeudesta korvaukseen
 • toimittaa korvaushakemus todistusasiakirjoineen perille
 • käännättää asiakirjat ja kirjeenvaihto maksutta kyseessä olevan maan kielelle
 • seurata vahingonkorvausmenettelyn etenemistä ja tiedottaa asianomaisille tilanteesta.

EU-maat tekevät hakemuksista päätökset yksinomaan oman kansallisen lainsäädännön nojalla. Saksan avustava viranomainen ei voi puuttua menettelyyn eikä vaikuttaa päätökseen.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Vaaditut liiteasiakirjat voi lähettää omalla kielellään. Ne käännätetään maksutta.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Saksa ei veloita mitään maksuja. On mahdollista, että muut EU-maat veloittavat maksun ennen hakemuksen käsittelyä.

Päivitetty viimeksi: 16/10/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Viro

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Sosiaalivakuutuslaitos

Endla 8
15092
TALLINN

Puhelin: +372 612 1360
Faksi: +372 640 8155

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaaninfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Kommentteja:

Päättävä viranomainen on Viron sosiaalivakuutusvirasto (Sotsiaalkindlustusamet) yhdessä paikallisten eläkeviranomaisten kanssa.

Mitä avustava viranomainen tekee?

Hän avustaa korvaushakemuksen tekemisessä ja toimittamisessa liiteasiakirjoineen toisen maan toimivaltaiselle laitokselle.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Jos henkilö itse kääntyy toisen maan toimivaltaisen laitoksen puoleen, hän vastaa itse kuluista. Jos asiakirjat toimitetaan sosiaalivakuutuslaitoksen kautta, tarvittavat lomakkeet täytetään ja tarvittaessa lisätään vapaamuotoinen käännös. Käännöskuluista vastaa sosiaalivakuutuslaitos,

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Päivitetty viimeksi: 28/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Kreikka

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Kreikan avustava viranomainen (Elliniki arhi syndromis)

Leoforos Mesogeion 96
11527 Ateena

Puhelin: (+30-213) 130 70 56

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanassistingauthority@justice.gov.gr
Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.ministryofjustice.gr/English/?page_id=762

Mitä avustava viranomainen tekee?

Avustava viranomainen voi lähettää sinulle hakulomakkeen ja antaa tietoja menettelykysymyksistä ja toisen valtion lainsäädännöstä. Avustava viranomainen voi tarvittaessa myös välittää eteenpäin hakemukseen liittyviä selventäviä tietoja.

Saatuaan hakemuksen viranomainen toimittaa sen toisen valtion vastaavalle avustavalle viranomaiselle arvioimatta sitä ja ilmoittaa sinulle asian käsittelyn etenemisestä.

Avustava viranomainen auttaa toisen jäsenvaltion vastaavaa korvausviranomaista asianomistajan tai kolmansien henkilöiden, kuten todistajien tai asiantuntijoiden, kuulemisen yhteydessä.

Toisen jäsenvaltion korvausviranomaisen pyynnöstä avustava viranomainen a) auttaa korvausviranomaista tämän toteuttaman puhelin- tai videoneuvottelun avulla käytävän kuulemisen aikana, Kreikan lainsäädännön mukaisesti, ja huolehtii tarvittavan logistisen infrastruktuurin saatavuudesta tai b) toteuttaa itse kuulemisen Kreikan lainsäädännön mukaisesti ja toimittaa sen jälkeen asianomaisen pöytäkirjan jäsenvaltion korvausviranomaiselle. Jälkimmäisessä tapauksessa kuulemisesta kreikaksi laadittu pöytäkirja käännätetään asianomaisen jäsenvaltion viralliselle tai jollekin sen virallisista kielistä taikka sellaiselle EU:n viralliselle kielelle, jonka käyttämisen asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä.

Kreikan valtio maksaa avustavalle viranomaiselle aiheutuneet käännöskulut.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Kreikan avustava viranomainen huolehtii hakemuksen ja siihen liittyvien asiakirjojen käännättämisestä sen asianomaisen jäsenvaltion viralliselle kielelle tai jollekin sen virallisista kielistä, jossa korvauksen maksamisesta vastaava taho sijaitsee ja jolle asiakirjat lähetetään, taikka sellaiselle EU:n viralliselle kielelle, jonka käyttämisen asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä. Kreikan avustava viranomainen myös huolehtii käännöskuluista.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei, paitsi jos kustannuksia aiheutuu hakemuksen vastaanottavassa maassa.

Päivitetty viimeksi: 27/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Espanja

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Väkivalta- ja seksuaalirikoksissa avustavana viranomaisena toimivat rikoksen uhrien tukikeskukset (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Rikoksen uhrien tukikeskusten sijainnista saa lisätietoa Linkki avautuu uuteen ikkunaanlinkistä.

Terrorismirikoksissa avustavana viranomaisena toimii sisäministeriö.

Avustavasta viranomaisesta saa lisätietoa Linkki avautuu uuteen ikkunaansisäministeriön verkkosivustolta.

Mitä avustava viranomainen tekee?

Väkivalta- ja seksuaalirikoksissa rikoksen uhrien tukikeskukset toimivat rikoksen uhrien avustavina viranomaisina rajatylittävissä tapauksissa eli silloin kun rikos on tehty jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa kuin Espanjassa ja uhrin tavanomainen asuinpaikka on Espanjassa.

Korvauksia voidaan Espanjan lain mukaan hakea, paitsi silloin kun rikos on tapahtunut Espanjassa ja tuen hakijan tavanomainen asuinpaikka on toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja silloin kun rikos tehdään jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa kuin Espanjassa ja tuen hakijan tavanomainen asuinpaikka on Espanjassa. Tässä tapauksessa avustava viranomainen on uhrin asuinpaikan rikoksen uhrien tukikeskus, joka tekee yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa vahingonkorvauspäätöksen tunnustamista koskevien menettelyjen käynnistämiseksi ja läpiviemiseksi, jotta korvaus saadaan jäsenvaltiolta, jonka alueella rikos on tapahtunut. Lisäksi tukikeskus antaa

 • tietoa siitä, mitä mahdollisuuksia uhrilla on hakea taloudellista tukea tai korvausta, mitä menettelyjä tai lomakkeita tarvitaan, miten lomakkeet on täytettävä ja millaisia asiakirjatodisteita niihin on ehkä liitettävä
 • sekä yleisiä ohjeita lisätietopyyntöjen täyttämisestä.

Avustavana viranomaisena toimivien rikoksen uhrien tukikeskusten olisi niin ikään

 • välitettävä hakemus ja asiakirjatodisteet sekä tarvittaessa asiakirjat, joita vaaditaan myöhemmin, sen valtion nimeämälle päättävälle viranomaiselle, jonka alueella rikos tehtiin;
 • tehtävä yhteistyötä sen valtion nimeämän viranomaisen kanssa, jonka alueella rikos on tehty, jos kyseinen valtio lainsäädäntönsä mukaisesti pyytää saada kuulla hakijaa tai muuta henkilöä.

Tähän yhteistyöhön voi rikoksen uhrien tukikeskusten puolelta kuulua se, että ne tekevät päättävän viranomaisen pyynnöstä tarvittavat järjestelyt, jotta tämä voi suorittaa kuulemisen suoraan, puhelimitse tai videoneuvottelun välityksellä. Rikoksen uhrien tukikeskukset voivat myös kuulla taloudellista tukea hakevaa henkilöä tai jotakuta muuta ja välittää päättävälle viranomaiselle pöytäkirjan kuulemisesta. Päättävä viranomainen voi suorittaa kuulemisen suoraan, jos kuultava henkilö suostuu tähän.

Terrorismirikoksissa, jos terroriteko on tapahtunut Espanjan ulkopuolella, tukeen ovat yleisesti oikeutettuja Espanjan kansalaiset, jotka ovat ulkomailla joutuneet tavallisesti Espanjassa toimivien ryhmien uhriksi tai Espanjan valtioon tai sen etuihin kohdistuvien terroritoimien uhriksi. Laissa säädettyihin tukiin ovat oikeutettuja myös Espanjan ulkopuolella toimiviin joukkoihin kuuluvat, rauhanturva- ja turvallisuusoperaatioihin osallistuvat henkilöt, jotka ovat joutuneet terrori-iskun kohteeksi.

Rajatylittävissä terrorismirikoksissa, jos rikos on tehty jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa kuin Espanjassa ja uhrin tavanomainen asuinpaikka on Espanjassa, avustavana viranomaisena toimii sisäministeriö, erityisesti terrorismin uhrien tuesta vastaava pääosasto (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo), jolla on vastaavat tehtävät kuin avustavana viranomaisena toimivilla rikoksen uhrien tukikeskuksilla.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Ei käännätä.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Hakemuksen lähettämisestä ei peritä maksua.

Päivitetty viimeksi: 02/12/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Ranska

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Hakemuksen toimittamisessa auttaa Ranskan oikeusministeriön alainen uhrien tuki- ja yhdistysasioita käsittelevä virasto Linkki avautuu uuteen ikkunaanBureau de l'Aide aux Victimes et de la Politique Associative (BAVPA).

Mitä avustava viranomainen tekee?

Avustava viranomainen antaa hakijalle tiedot korvauksenhakumahdollisuuksista sekä tarvittavat hakemuslomakkeet. Tämän jälkeen avustava viranomainen toimittaa hakemuksen ja liiteasiakirjat sen jäsenvaltion avustavalle viranomaiselle, jossa rikos tehtiin, tai suoraan kyseisen jäsenvaltion päättävälle viranomaiselle.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Avustava viranomainen ei käännätä asiakirjoja. Hakijan on teetettävä käännökset tarvittavista asiakirjoista.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei veloiteta.

Päivitetty viimeksi: 05/11/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Kroatia

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Ministarstvo pravosuđa
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Puhelin: (+385-1) 371 40 00
Faksi: (+385-1) 371 45 07

Oikeusministeriön verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Mitä avustava viranomainen tekee?

 • Kroatian oikeusministeriö on avustava viranomainen, jolle hakija voi toimittaa hakemuksen tapauksissa,
 • jotka Kroatian lainsäädännössä määritellään rajatylittäviksi.
 • Avustava viranomainen toimittaa hakemuksen ja sen liitteet mahdollisimman nopeasti sen maan toimivaltaiselle viranomaiselle, josta hakija hakee korvausta. Hakemus liitteineen on laadittava kyseisen maan virallisella kielellä tai muulla sen hyväksymällä kielellä.
 • Hakemus on toimitettava Euroopan komission tätä tarkoitusta varten laatimalla lomakkeella.
 • Jos kyseisessä maassa hakemuksesta päättävä viranomainen pyytää, että hakijaa, todistajaa, asiantuntijaa tai muuta henkilöä kuullaan Kroatiassa, kuulemisesta vastaa rikoksen uhreille maksettavia korvauksia käsittelevä lautakunta (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela), joka toimittaa kuulemisesta raportin ja toimittaa sen kuulemista pyytäneelle viranomaiselle.
 • Jos kyseisessä maassa hakemuksesta päättävä viranomainen pyytää, että kuuleminen tehdään teknisiä apuvälineitä käyttäen, kuuleminen järjestetään yhteistyössä Kroatian oikeusministeriön kanssa edellyttäen, että kuultava henkilö suostuu ehdotettuihin järjestelyihin.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Kroatian oikeusministeriö avustavana viranomaisena käännättää hakemuksen sen maan kielelle, josta korvausta haetaan tai jollekin muulle kyseisen maan hyväksymälle kielelle.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

 • Ei.
Päivitetty viimeksi: 09/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota italia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Italia

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Italian avustava viranomainen on hakijan asuinpaikkakunnan muutoksenhakutuomioistuimessa (corte d'appello) toimiva yleinen syyttäjä (procura generale della Repubblica).

Mitä avustava viranomainen tekee?

Italian avustava viranomainen toimii yleisenä syyttäjänä hakijan asuinpaikkakunnan muutoksenhakutuomioistuimessa.

Hänen tehtäviään ovat seuraavat:

 • Hän antaa hakijalle olennaiset tiedot sen unionin jäsenvaltion korvausjärjestelmästä, jossa rikos tehtiin.
 • Hän antaa hakijalle hakulomakkeet.
 • Hän antaa hakijalle tämän pyynnöstä yleistä neuvontaa ja tietoja siitä, miten korvaushakemus täytetään ja mitä asiakirjoja siihen on mahdollisesti liitettävä.
 • Hän vastaanottaa korvaushakemukset ja toimittaa ne sekä niihin liittyvät asiakirjat viipymättä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle päättävälle viranomaiselle, jossa rikos tehtiin.
 • Hän auttaa hakijaa vastaamaan sen jäsenvaltion päättävän viranomaisen lisätietopyyntöihin, jossa rikos tehtiin.
 • Hän toimittaa hakijan pyynnöstä päättävälle viranomaiselle lisätiedot ja mahdolliset täydentävät asiakirjat.
 • Jos sen jäsenvaltion päättävä viranomainen, jossa rikos tehtiin, päättää kuulla hakijaa tai muuta henkilöä, avustavana viranomaisena toimiva muutoshakutuomioistuimen yleinen syyttäjä huolehtii siitä, että päättävä viranomainen voi kuulla asianomaista henkilöä suoraan kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Jos kuuleminen järjestetään videokonferenssin välityksellä, siihen sovelletaan 7. tammikuuta 1998 annetun lain nro 11 säännöksiä.
 • Avustavana viranomaisena toimiva muutoksenhakutuomioistuimen yleinen syyttäjä huolehtii jäsenvaltion päättävän viranomaisen pyynnöstä hakijan tai muun henkilön kuulemisesta ja toimittaa siitä pöytäkirjan kyseiselle viranomaiselle.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen tueksi liitettävät asiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen jättämiselle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Avustavan viranomaisen tehtäviin voi kuulua myös käännöksistä huolehtiminen. Niistä ei aiheudu kustannuksia hakijalle.

Tiedot, jotka muutoksenhakutuomioistuimen yleinen syyttäjä toimittaa toisen jäsenvaltion päättävälle viranomaiselle, laaditaan vastaanottavan viranomaisen virallisella kielellä tai jollakin kyseisen jäsenvaltion virallisista kielistä, jos kyseessä on jokin yhteisön toimielinten virallisista kielistä, tai jollakin muulla yhteisön toimielimissä käytettävällä kielellä, jonka kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä.

Pöytäkirjat avustavan viranomaisen avulla toteutetuista kuulemisista toimitetaan italiankielisinä.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Päivitetty viimeksi: 24/02/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Kypros

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Tietoja ei ole saatavilla.

Mitä avustava viranomainen tekee?

Avustavan viranomaisen tehtävänä on auttaa löytämään tarvittavat tiedot hakemuksen tekemiseksi ja lähettämään se kaikkine tarvittavine asiakirjoineen korvauksen saamiseksi, ja näin ylittää sekä käytännön että kielelliset ongelmat.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Sosiaalivakuutustoimisto toimii tukiviranomaisena, mutta se ei vastaa liiteasiakirjojen kääntämisestä.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Hakemuksen lähettämisestä ulkomaille ei veloiteta hallinnollisia eikä muita maksuja.

Päivitetty viimeksi: 31/10/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Latvia

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Oikeusapuvirasto (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Puhelin: +371 67514208
Maksuton puhelin: +371 80001801
Faksi: +371 67514209

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanjpa@jpa.gov.lv
Verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Mitä avustava viranomainen tekee?

Uhri voi esittää valtiolle osoitetun korvaushakemuksen Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeusapuviraston välityksellä toisen EU-maan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Uhrit saavat oikeusapuvirastolta tietoa maksuehdoista, menettelyistä ja lisävaatimuksista, joita muiden EU-maiden toimivaltaiset elimet soveltavat valtiolle osoitettuihin korvaushakemuksiin. Oikeusapuvirasto varmistaa myös, että korvaushakemusta käsittelevä EU-maa voi pyynnöstä kuulla rikosoikeudenkäynnissä osallisena olevia henkilöitä.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Korvaushakemukset on laadittava kielellä, jolla kyseessä oleva EU-maa on ilmoittanut hyväksyvänsä hakemukset.

Oikeusapuvirasto varmistaa, että tarvittavat asiakirjat käännetään ja toimitetaan toisen EU-maan toimivaltaiselle viranomaiselle ja että niiden käännöskulut katetaan kansallisesta talousarviosta.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Jos korvaushakemus lähetetään toisen EU-maan toimivaltaiselle viranomaiselle oikeusapuviraston välityksellä, uhrin ei tarvitse maksaa mitään siirrosta aiheutuvia kuluja.

Päivitetty viimeksi: 12/07/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Liettua

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (Liettuan oikeusministeriö)
Gedimino pr. 30
Vilnius

Mitä avustava viranomainen tekee?

Oikeusministeriöllä on valtuudet toimittaa muiden EU-maiden toimivaltaisille viranomaisille hakemuksia sellaisten vahinkojen korvaamiseksi, jotka aiheutuvat Liettuan kansalaisten ja muiden Liettuassa laillisesti oleskelevien henkilöiden jonkin muun EU-maan alueella tekemistä väkivaltarikoksista. Oikeusministeriö antaa myös tietoa niistä ehdoista ja menettelyistä, joita muiden EU-maiden toimivaltaiset viranomaiset soveltavat väkivaltarikoksista aiheutuvien vahinkojen korvaamiseen.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Liettuan oikeusministeriö auttaa tarvittaessa näiden asiakirjojen käännättämisessä. Vahingonkärsijän ei tarvitse maksaa käännöskuluja.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Hakemuksen lähettämisestä ei veloiteta maksua.

Päivitetty viimeksi: 22/10/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Luxemburg

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Ministère de la Justice (Oikeusministeriö)

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Puhelin: (+352) 2478 45 27, (+352) 2478 45 17
Faksi: (+352) 26 68 48 61, (+352) 22 52 96

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanInfo@mj.public.lu
Verkkosivu: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Mitä avustava viranomainen tekee?

Avustavana viranomaisena Luxemburgin oikeusministeriö auttaa uhria esittämään olennaiset tiedot, joiden perusteella hän voi vaatia korvausta vastaanottavassa jäsenvaltiossa, ja lähettämään korvaushakemuksen sen käsittelystä vastaavalle viranomaiselle toiseen jäsenvaltioon.

Oikeusministeriö avustaa myös siinä tapauksessa, että toisen jäsenvaltion päätöksentekoviranomainen vaatii lisätietoja.

Tarvittaessa oikeusministeriö avustaa uhria päätöksentekoviranomaisen järjestämässä kuulemisessa, varsinkin videoneuvottelujen välityksellä. Päätöksentekoviranomaisen pyynnöstä oikeusministeriö voi myös ottaa vastaan uhrin suullisen lausunnon ja toimittaa siitä laaditun pöytäkirjan päätöksentekoviranomaiselle.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Toiseen jäsenvaltioon lähetettävä hakemus voidaan laatia englannin, ranskan tai saksan kielellä, joten käännöstä ei periaatteessa tarvita.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Päivitetty viimeksi: 19/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Unkari

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Avustavat viranomaiset eli Budapestin aluehallintoviraston ja läänien aluehallintovirastojen piiritoimistot (alueelliset uhrien tukipalvelut).

Mitä avustava viranomainen tekee?

Tarjoaa hakemuslomakkeita, avustaa hakemuslomakkeen täyttämisessä ja toimittaa hakemuslomakkeen toisen maan viranomaisille.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Kyllä käännättää, ja valtio vastaa kuluista.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei, hakemuksen toimittamisesta ei peritä maksua.

Päivitetty viimeksi: 11/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Malta

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Oikeus-, kulttuuri- ja paikallishallintoministeriö (Ministry for Justice, Culture and Local Government)

Osoite: 30, Old Treasury Street
Valletta

Mitä avustava viranomainen tekee?

Sen tehtävänä on hakemuksen alustava käsittely ja arviointi.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Kyllä, viranomainen käännättää liiteasiakirjat. Oikeusapuvirasto (Legal Aid Malta Agency) kattaa palkkiot ja muut kulut.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Muita maksuja ei veloiteta.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Alankomaat

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Väkivaltarikosten korvausrahasto (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Osoite :
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Puhelin: 070-4142000
Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaaninfo@schadefonds.nl

Postiosoite:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Mitä avustava viranomainen tekee?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanVäkivaltarikosten korvausrahasto lähettää pyynnöstä korvaushakemuksen asianomaista ulkomaista rahastoa varten. Täytetty hakemus ja mahdolliset liitteet palautetaan rahastolle, joka käännättää ne tarvittaessa. Tämän jälkeen rahasto lähettää ne asianomaiselle viranomaiselle.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Väkivaltarikosten korvausrahasto käännättää asiakirjat tarvittaessa ja vastaa kuluista.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Päivitetty viimeksi: 26/02/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Itävalta

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Itävallan sosiaali- ja vammaisasioiden virasto Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice) – Landesstelle Wien
Babenbergerstraße 5
A-1010 Wien

Puhelin: +43 158831
Faksi: +43(0)10599882516

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanpost.wien@sozialministeriumservice.at

Mitä avustava viranomainen tekee?

Avustavan viranomaisen tehtävät on määritelty selkeästi neuvoston direktiivissä 2004/80/EY. Ne luetellaan myös rikoksen uhreja koskevan lain (Verbrechensopfergsetz) 9a §:ssä.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos vastaus on kyllä, kuka vastaa kuluista?

Direktiivin 2004/80/EY 11 artiklan mukaisesti uhrille ei aiheudu kuluja.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Uhrille ei aiheudu kuluja.

Päivitetty viimeksi: 19/08/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Puola

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan korvaushakemuksen toiseen EU-maahan?

Tämä tieto ei ole tällä hetkellä saatavilla.

Mitä avustava viranomainen tekee?

Avustava viranomainen antaa rikoksen uhreille tietoa korvauksen hakemisesta, toimittaa hakulomakkeen ja auttaa sen täyttämisessä ja lähettää hakemuksen viipymättä toisen EU:n jäsenvaltion päättävälle viranomaiselle.

Avustava viranomainen tekee yhteistyötä niiden päättävien viranomaisten kanssa, jotka käsittelevät Puolassa vakituisesti asuvien rikoksen uhrien muihin EU:n jäsenvaltioihin lähettämät korvaushakemukset. Tätä varten avustava viranomainen toimittaa (yhteistyössä korvauksen hakijoiden kanssa) tarvittaessa lisätietoja ja asiakirjoja, kuulee eri henkilöitä avustavien viranomaisten pyynnöstä ja avustaa tällaisten kuulemisten järjestämisessä esimerkiksi antamalla käyttöön teknisiä välineitä, joiden avulla kuuleminen voidaan toteuttaa etäyhteyden kautta.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Jos muiden EU:n jäsenvaltioiden päättäville viranomaisille toimitettavia asiakirjoja on tarpeen käännättää muille kielille, avustava viranomainen tekee päätöksen siitä, maksetaanko käännöskulut valtion varoista.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Hakemuksen lähettämisestä ulkomaille ei peritä mitään maksuja.

Päivitetty viimeksi: 28/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Portugali

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRikosten uhrien suojelusta vastaava lautakunta (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, CPVC).

Mitä avustava viranomainen tekee?

Portugalissa avustavana viranomaisena toimii rikosten uhrien suojelusta vastaava lautakunta, jolla on seuraavat tehtävät:

 • auttaa hankkimaan hakemuksen täyttämiseen tarvittavat tiedot;
 • välittää hakemukset sen jäsenvaltion päättävälle viranomaiselle, jossa rikos on tapahtunut;
 • ilmoittaa hakijalle, jos tarvitaan muita asiakirjoja;
 • järjestää kuulemisen, jos toisen EU-maan päättävä viranomainen pitää sitä tarpeellisena.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Asiakirjat on laadittava portugaliksi tai englanniksi. Jos asiakirjat on käännettävä, kulut maksaa CPVC.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei veloiteta.

Päivitetty viimeksi: 13/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Romania

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Direktiivin 80/2004 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu avustava viranomainen Romaniassa:

Oikeusministeriö,
kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön pääosasto (Direcția Drept International și Cooperare Judiciară)
siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävän kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön osasto (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București, cod 050741
Puhelin: + 40372041077
Faksi: + 40372041079
Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaandreptinternational@just.roLinkki avautuu uuteen ikkunaanddit@just.ro

Mitä avustava viranomainen tekee?

Jos Romanian kansalainen, kansalaisuudeton henkilö tai Romaniassa laillisesti asuva ulkomaan kansalainen on joutunut jonkin muun Euroopan unionin jäsenvaltion alueella tehdyn tahallisen väkivaltarikoksen uhriksi, hän voi hakea Romanian avustavan viranomaisen tuella rahallista korvausta valtiolta, jonka alueella rikos on tehty, kyseisen maan lainsäädännön edellytysten mukaisesti.

Romanian kansalainen, kansalaisuudeton henkilö tai Romaniassa laillisesti asuva ulkomaan kansalainen, joka on joutunut jonkin muun Euroopan unionin jäsenvaltion alueella tehdyn tahallisen väkivaltarikoksen uhriksi, voi jättää Romanian oikeusministeriölle hakemuksen ja siihen liittyvät tarvittavat tositteet saadakseen rahallista korvausta valtiolta, jonka alueella rikos on tehty.

Oikeusministeriö toimittaa hakijalle tarvittavat tiedot mahdollisuuksista hakea rahallista korvausta maasta, jossa rikos tehtiin, tarvittavista hakulomakkeista, hakulomakkeen täyttämiseen liittyvistä tiedoista ja ohjeista sekä tarvittavista tositteista.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Oikeusministeriö voi suorittaa asiakirjojen kääntämisestä aiheutuneet kulut ainoastaan, jos niistä huolehtiminen vaarantaisi uhrin ja tämän perheen elatuksen.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Päivitetty viimeksi: 15/10/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Slovenia

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije(Slovenian oikeusministeriö)
Župančičeva 3
Ljubljana

Puhelin: +386 1 369 53 38
Faksi: +386 1 369 53 06

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaangp.mp@gov.si
Verkko-osoite: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.mp.gov.si

Mitä avustava viranomainen tekee?

Oikeusministeriö (avustavana viranomaisena) huolehtii yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta vahingonkorvauslautakunnan, poliisin ja muiden maiden toimivaltaisten viranomaisten välillä ja auttaa löytämään sopivia ratkaisuja valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa (kun ulkomaalainen joutuu rikoksen uhriksi Sloveniassa tai Slovenian kansalainen ulkomailla).

Oikeusministeriö antaa hakijoille perustiedot korvausmahdollisuuksista ja -edellytyksistä muissa EU:n jäsenvaltioissa ja myös pyytää tätä varten tietoja muiden jäsenvaltioiden viranomaisilta. Oikeusministeriö vastaa hakemusten vastaanottamisesta ja välittämisestä myös valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Käännöskulut maksetaan Slovenian talousarviosta.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Rikosvahinkolain (ZOZKD) mukaisissa menettelyissä ei veloiteta maksua hakemuksista, toimenpiteistä eikä päätöksistä.

Päivitetty viimeksi: 12/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Slovakia

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Slovakian oikeusministeriö – Kuntoutus- ja korvausasiat (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – Odbor rehabilitácií a odškodňovania)

Puhelin: +421288891225
Faksi: +4212888 91 579

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanvictims@justice.sk
Verkkosivut: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.justice.gov.sk/

Mitä avustava viranomainen tekee?

Slovakian oikeusministeriö antaa uhrille tietoa korvauksen myöntämisedellytyksistä siinä jäsenvaltiossa, jonka alueella henkilövahinkoa aiheuttanut rikos on tapahtunut, ja korvauksen saamiseksi tarvittavista hakemuslomakkeista sekä pyynnöstä apua niiden täyttämisessä. Slovakian oikeusministeriö huolehtii hakemuksen lähettämisestä.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Slovakian oikeusministeriö ei käännätä tarvittavia asiakirjoja. Käännättämisestä ja siihen liittyvistä kuluista vastaa rikoksen uhri.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Päivitetty viimeksi: 09/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Suomi

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Valtiokonttori
PL 50
00054 Valtiokonttori

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanrikosvahingot@valtiokonttori.fi

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.valtiokonttori.fi/fi-FI/Kansalaisille_ja_yhteisoille/Korvaukset_ja_etuisuudet/Rikosvahingot

Mitä avustava viranomainen tekee?

Jos olet joutunut tahallisen väkivaltarikoksen uhriksi toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, saat Valtiokonttorilta tietoja oikeudestasi hakea korvausta tapahtumavaltion rikosvahinkoviranomaiselta. Valtiokonttorilta saat myös tarpeelliset hakemuslomakkeet sekä yleistä neuvontaa ja tietoa siitä, miten korvaushakemus täytetään ja mitä asiakirjoja hakemukseen on mahdollisesti liitettävä.

Voit jättää hakemuksen Valtiokonttorille, joka lähettää sen liitteineen rikoksen tekopaikkavaltion toimivaltaiselle korvausviranomaiselle.

Jos toisen jäsenvaltion korvausviranomainen pyytää sinulta lisäselvitystä, Valtiokonttori antaa tarvittaessa yleistä neuvontaa siitä, miten pyyntöön vastataan ja välittää lisäselvityksen sitä pyytäneelle korvausviranomaiselle

Valtiokonttorin antaa myös virka-apua toisen jäsenvaltion korvausviranomaiselle järjestämällä tälle tilaisuuden kuulla Suomessa olevaa korvauksen hakijaa, todistajaa, asiantuntijaa tai muuta henkilöä. Vaihtoehtoisesti Valtiokonttori voi myös itse kuulla edellä mainittua henkilöä ja toimittaa kuulemisesta laaditun selvityksen korvausviranomaiselle.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Valtiokonttori huolehtii hakemuksen ja siihen liittyvien asiakirjojen kääntämisestä sellaiselle kielelle, jonka käyttämisen tekopaikkavaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä. Sinulta ei peritä maksuja asiakirjojen kääntämisestä.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Sinulta ei peritä maksuja hakemuksen lähettämisestä.

Päivitetty viimeksi: 01/04/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Ruotsi

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Storgatan 49
Uumaja

Puhelin: (+46-90) 708 200
Faksi: (+46-90) 178 353

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanregistrator@brottsoffermyndigheten.se
Verkkosivut: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Postiosoite:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Ruotsi

Mitä avustava viranomainen tekee?

Avustavana viranomaisena rikosuhriviranomainen voi auttaa tekemään hakemuksen toisen EU-maan päättävälle viranomaiselle ja varmistaa, että hakemus lähetetään asianomaiselle päättävälle viranomaiselle. Lisäksi rikosuhriviranomainen välittää tietoa hakijan ja päättävän viranomaisen välillä esimerkiksi silloin, kun hakijalta tarvitaan lisätietoja tai -selvityksiä päätöksen tekemiseksi.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Kyllä, asiakirjat käännätetään tarvittaessa. Käännöskustannuksista vastaa Ruotsin rikosuhriviranomainen.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Päivitetty viimeksi: 26/03/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Englanti ja Wales

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Puhelin: 0300 003 3601

Verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Mitä avustava viranomainen tekee?

Avustava viranomainen auttaa henkilöitä, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja jotka ovat loukkaantuneet toisessa EU-maassa, hakemaan korvausta kyseisestä maasta.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Avustava viranomainen voi ottaa vastaan ja käännättää liiteasiakirjoja.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Avustava viranomainen ei veloita palveluistaan, mutta ei myöskään maksa hakemuksen jättämisestä aiheutuvia kuluja, jos toinen EU-maa perii siitä maksun.

Päivitetty viimeksi: 08/10/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Pohjois-Irlanti

Seuraavat kysymykset eivät ole sovellettavissa Pohjois-Irlannin järjestelmään.


Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

-

Mitä avustava viranomainen tekee?

-

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

-

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

-

Päivitetty viimeksi: 08/10/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan - Skotlanti

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Puhelin: 0044 0300 003 3601

Verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Mitä avustava viranomainen tekee?

Avustava viranomainen auttaa henkilöitä, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja jotka ovat loukkaantuneet toisessa EU-maassa, hakemaan korvausta kyseisestä toisesta maasta.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen liiteasiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen käsittelylle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Avustava viranomainen voi ottaa vastaan ja käännättää liiteasiakirjoja.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Avustava viranomainen ei veloita palveluistaan, mutta ei myöskään maksa hakemuksen jättämisestä aiheutuvia kuluja, jos toinen EU-maa perii siitä maksun.

Päivitetty viimeksi: 14/11/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.