Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Savezni ured za socijalna pitanja i osobe s invaliditetom, Ministarstvo socijalnih pitanja (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice) – Podružnica u Beču
Babenbergerstraße 5
A-1010 Beč

Tel.: 0043 158831
Telefaks: 0043(0)10599882516

E-pošta: post.wien@sozialministeriumservice.at

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Zadaće pomoćnog tijela utvrđene su u Direktivi Vijeća 2004/80/EZ. Navedene su i u članku 9.a Zakona o naknadi žrtvama kaznenih djela (Verbrechensopfergsetz).

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

U skladu s člankom 11. Direktive Vijeća 2004/80/EZ, žrtva ne snosi takve troškove.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Žrtva ne snosi nikakve troškove.

Posljednji put ažurirano: 19/08/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.