Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

(a) Povjerenstvo za financijsku pomoć žrtvama nasilja počinjenog s namjerom (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) može pomoći žrtvama koje su belgijski državljani ili koje imaju boravište u Belgiji da zatraže naknadu u drugoj državi članici EU-a.

Adresa:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

(b) Za slučajeve žrtava terorizma morate se obratiti Odjelu Povjerenstva za terorizam.

Poštanska adresa:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Adresa e-pošte: terrorvictims@just.fgov.be

Koja je uloga pomoćnog tijela?

U skladu s člankom 40. Zakona od 1. kolovoza 1985. Povjerenstvo, u svojstvu pomoćnog tijela u prekograničnim predmetima, odgovorno je za sljedeće:

1. dostavljanje bitnih informacija podnositelju zahtjeva o mogućnostima traženja naknade u državi članici u kojoj je djelo počinjeno, kao i potrebnih obrazaca zahtjeva, na temelju priručnika koji sastavlja Europska komisija;

2. pružanje općih smjernica i informacija podnositelju zahtjeva, ako on to zatraži, o tome kako bi se obrazac trebao ispuniti i koja popratna dokumentacija može biti potrebna;

3. slanje zahtjeva i popratne dokumentacije u što kraćem roku tijelu koje odlučuje u državi članici EU-a u kojoj je djelo počinjeno upotrebom standardnog obrasca koji sastavlja Europska komisija;

4. ako je to potrebno, pružanje podnositelju zahtjeva općih smjernica o ispunjavanju zahtjeva za dodatne informacije tijela koje odlučuje i, ako to podnositelj zahtjeva zatraži, slanje takvih informacija u što kraćem roku izravno tijelu koje odlučuje, pri čemu se, prema potrebi, prilaže i popis popratnih dokumenata koji se šalju;

5. poduzimanje potrebnih mjera ako tijelo koje odlučuje odluči saslušati podnositelja zahtjeva ili bilo koju drugu osobu, primjerice svjedoka ili stručnjaka.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Takav slučaj još nije zabilježen te se i dalje razmatra.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 14/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.