Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE BUGARSKE

Nacionalno vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela

Adresa: Slavjanska ulica 1,1040 Sofija, Republika Bugarska

Internetske stranice: https://www.compensation.bg

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Nacionalno vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela traži pomoć od nadležnih tijela drugih zemalja u slučajevima u kojima su bugarski državljani žrtve kaznenih djela počinjenih u inozemstvu. Isto tako pomaže stranim državljanima koji zakonito borave u Republici Bugarskoj kako bi im se pružile mjere potpore.

Nacionalno vijeće pomaže bugarskim državljanima žrtvama kaznenih djela u drugoj državi članici EU-a ispuniti zahtjeve za naknadu i šalje ispunjene obrasce nadležnom tijelu predmetne druge države članice.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Da, hoće. Nacionalno vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela prevest će popratnu dokumentaciju ako to bude potrebno. Taj je prijevod za žrtve kaznenih djela besplatan.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne, nije.

Posljednji put ažurirano: 08/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.