Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Nema dostupnih informacija.

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Uloga je pomoćnog tijela pomoći vam da pronađete informacije potrebne za podnošenje zahtjeva te da ga podnesete zajedno sa svom relevantnom dokumentacijom radi dobivanja naknade, odnosno pomoći vam u prevladavanju praktičnih i jezičnih poteškoća.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Služba socijalnog osiguranja djeluje kao pomoćno tijelo, ali nije odgovorna za prevođenje popratne dokumentacije.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Za slanje zahtjeva u inozemstvo ne plaćaju se administrativne ili druge pristojbe.

Posljednji put ažurirano: 11/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.