Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Danska

Sadržaj omogućio
Danska

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima (Erstatningsnævnet)

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Kao pomoćno tijelo danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima podnositeljima zahtjeva pruža pomoć u pogledu prevođenja i slanja njihova zahtjeva u drugu državu članicu EU-a te im tijekom postupka pruža pomoć u pogledu prevođenja dokumenata koji su primljeni iz druge države članice EU-a ili trebaju biti poslani u nju.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Da. Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima kontaktira prevoditelja i plaća troškove prevođenja svih potrebnih dokumenata.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne. Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima plaća sve troškove povezane sa slanjem zahtjeva u inozemstvo.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.