Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Odbor za socijalno osiguranje

Endla 8
15092
TALLINN

Telefon: +372 612 1360
Telefaks: +372 640 8155

E-pošta: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Internetske stranice: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Napomene:

tijelo koje odlučuje je Odbor za socijalno osiguranje zajedno sa svojim lokalnim mirovinskim odjelima.

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Ono pomaže u ispunjavanju zahtjeva za naknadu i popratne dokumentacije te njihovu podnošenju nadležnom tijelu druge države.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Ako se izravno obrati nadležnom tijelu druge države, osoba sama snosi troškove. Ako se dokumenti podnose preko Odbora za socijalno osiguranje, ispunit će se obvezni obrasci i, prema potrebi, priložit će se neslužbeni prijevod. Uslugu prevođenja platit će Odbor za socijalno osiguranje.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 28/08/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.