Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Državna riznica (Valtiokonttori)
Poštanski pretinac 50
00054 Državna riznica, Finska

E-pošta: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Ako ste bili žrtva kaznenog djela s elementima nasilja počinjenog s namjerom u drugoj državi članici Europske unije, od Državne riznice možete dobiti informacije o svojem pravu na traženje naknade od tijela nadležnog za naknadu štete prouzročene kaznenim djelom u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno. Od Državne riznice možete dobiti i obrasce zahtjeva za naknadu te opće smjernice i informacije u pogledu podnošenja zahtjeva i dokumentacije koju je potrebno priložiti zahtjevu.

Zahtjev možete podnijeti Državnoj riznici, koja će zahtjev i priloge proslijediti tijelu za naknade nadležnom za područje na kojem je počinjeno kazneno djelo.

Ako tijelo za naknade druge države članice od vas zatraži da dostavite dodatne informacije, Državna riznica pružit će vam, ako to bude potrebno, opće smjernice o tome kako odgovoriti na takav zahtjev i proslijediti dodatne informacije tijelu za naknade koje ih je zatražilo.

Državna riznica pružit će i službenu pomoć tijelu za naknade druge države članice tako što će mu omogućiti saslušanje podnositelja zahtjeva, svjedoka, vještaka ili drugih pojedinaca koji se nalaze u Finskoj. Umjesto toga Državna riznica može i sama saslušati te osobe i sastaviti izvješće o saslušanju koje zatim može poslati tijelu za naknade.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Državna riznica organizira prevođenje zahtjeva i priložene dokumentacije na jezik koji je odobrila država u kojoj je počinjeno kazneno djelo. Za prijevod dokumentacije ne naplaćuju se pristojbe.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Za slanje predmeta u inozemstvo ne naplaćuju se pristojbe.

Posljednji put ažurirano: 12/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.