Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Pomoćno tijelo koje vam može pomoći s prosljeđivanjem vašeg zahtjeva drugoj državi članici Europske unije jest Ured za potporu žrtvama i politiku nevladinih organizacija (Bureau de l’aide aux victimes et de la politique associative – BAVPA) pri Ministarstvu pravosuđa.

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Pomoćno tijelo može podnositelju zahtjeva pružiti informacije o mogućnostima traženja naknade i osigurati potrebne obrasce. Zatim zahtjev i popratnu dokumentaciju prosljeđuje pomoćnom tijelu države članice u kojoj je kazneno djelo počinjeno ili izravno tijelu koje u toj državi članici odlučuje o naknadi.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Pomoćno tijelo ne prevodi dokumentaciju. Ako je to potrebno, vi morate osigurati prijevod dokumentacije.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 05/11/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.