Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

Koje će mi tijelo pomoći sa slanjem zahtjeva u drugu državu EU-a?

Savezno ministarstvo rada i socijalne skrbi
Rochusstraße 1
53123 Bonn

Telefon: +49 228 99527 0
Telefaks: +49 228 99527 4134

E-pošta: dub@bmas.bund.de

Dodatne informacije mogu se pronaći ovdje:

Anspruch auf Entschädigung bei Gewalttaten im europäischen Ausland

Naknada za žrtve kaznenih djela s elementima nasilja počinjenih u drugoj državi članici EU-a

Koja je uloga kontaktnih točaka?

Njemačko pomoćno tijelo pri Saveznom ministarstvu rada i socijalne skrbi pomaže žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja koje borave u Njemačkoj da traže naknadu štete u državi članici u kojoj je kazneno djelo počinjeno.

Njegove su uloge posebice:

  • pružiti žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja informacije o mogućnostima traženja naknade štete u inozemstvu (uključujući informacije o postupku u toj državi, rokovima za podnošenje zahtjeva, uvjetima prihvatljivosti i pratećim dokumentima koje treba priložiti zahtjevu)
  • stavljati na raspolaganje obrasce zahtjeva iz država članica u kojima je kazneno djelo počinjeno
  • utvrditi koje je tijelo nadležno za donošenje odluke o zahtjevu za naknadu štete u državi članici u kojoj je kazneno djelo počinjeno
  • proslijediti zahtjev za naknadu štete i popratnu dokumentaciju tijelu koje odlučuje
  • besplatno prevesti dokumentaciju i korespondenciju na relevantan lokalni jezik
  • pratiti tijek postupka naknade štete i redovito obavješćivati dotične osobe.

Države članice odlučuju o zahtjevima isključivo na temelju nacionalnog prava. Njemačko pomoćno tijelo ne može utjecati na postupak ni na odluku donesenu u drugoj državi članici.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Možete poslati potrebne dokumente na svojem nacionalnom jeziku. Oni će biti prevedeni besplatno.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Njemačka tijela ne naplaćuju pristojbe. Druge države članice EU-a možda će tražiti plaćanje pristojbe prije obrade vašeg zahtjeva.

Posljednji put ažurirano: 16/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.