Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Grčko pomoćno tijelo (Ellinikí Archí Syndromís)

96 Mesogeion Avenue
11527, Atena

Telefon: +30 213 130 7056

E-pošta: assistingauthority@justice.gov.gr
https://www.ministryofjustice.gr/English/?page_id=762

Koja je uloga pomoćnog tijela?

To vam tijelo može poslati obrazac zahtjeva da ga ispunite te vam pružiti informacije o postupovnim pitanjima i o pravu druge države. Isto tako može posredovati s obzirom na bilo kakva pojašnjenja u pogledu vašeg zahtjeva.

Preuzet će isporuku vašeg zahtjeva i poslati ga odgovarajućem pomoćnom tijelu u drugoj zemlji, ali neće iznositi ocjene u pogledu tog zahtjeva, te će vas obavješćivati o napretku predmeta.

Tijelu za naknade predmetne države članice pomoći će u saslušanju podnositelja zahtjeva ili drugih strana, kao što su svjedoci ili vještaci.

Na zahtjev tijela za naknade predmetne države članice: (a) pomoći će tijelu za naknade kada ono provodi neposredno saslušanje, ili kada se saslušanje provodi telefonom ili putem videokonferencijske veze, u skladu s grčkim pravom, pri čemu će pomoćno tijelo pružiti i osigurati potrebnu logističku infrastrukturu; ili (b) samo će provesti saslušanje, u skladu s grčkim pravom, i potom poslati izvješće o saslušanju tijelu za naknade predmetne države članice. U potonjem slučaju izvješće o saslušanju, koje se sastavlja na grčkom jeziku, prevest će se na službeni jezik ili jedan od službenih jezika druge države članice ili na bilo koji drugi jezik EU-a za koji je ta država članica navela da ga može prihvatiti.

S tim povezane troškove Grčkog pomoćnog tijela snosi grčka država.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Grčko pomoćno tijelo odgovorno je i snosi troškove za prijevod obrasca zahtjeva i svih zatraženih popratnih dokumenata na službeni jezik ili jedan od službenih jezika države članice u kojoj se nalazi tijelo za naknade kojem se ta dokumentacija šalje ili na bilo koji drugi jezik EU-a za koji je ta država članica navela da ga može prihvatiti.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Nije, osim ako je zemlja primatelj zahtjeva uvela pristojbe u tu svrhu.

Posljednji put ažurirano: 25/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.