Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Mađarska

Sadržaj omogućio
Mađarska

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Kao pomoćna tijela, državni uredi u Budimpešti i okruzima (lokalne službe za potporu žrtvama) pružit će vam pomoć.

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Pomoćno tijelo osigurava obrasce zahtjeva, pomaže u njihovu ispunjavanju te ih prosljeđuje.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Da, a troškove snosi država.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne, slanje zahtjeva je besplatno.

Posljednji put ažurirano: 07/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.