Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

U Italiji je pomoćno tijelo ured javnog tužitelja (Procura della Repubblica) pri sudu koji je nadležan za mjesto boravišta podnositelja zahtjeva.

Koja je uloga pomoćnog tijela?

U Italiji je pomoćno tijelo ured javnog tužitelja pri sudu koji je nadležan za mjesto boravišta podnositelja zahtjeva.

U svojem svojstvu pomoćnog tijela, ured ima sljedeće dužnosti:

  • podnositelju zahtjeva pružiti sve bitne informacije o sustavu naknade u državi članici EU-a u kojoj je kazneno djelo počinjeno
  • podnositelju zahtjeva dati obrasce potrebne za podnošenje zahtjeva
  • na zahtjev podnositelja zahtjeva pružiti opće smjernice i informacije o načinu ispunjavanja obrasca zahtjeva te dokumentaciji koja može biti potrebna
  • primati zahtjeve za naknadu i odmah ih proslijediti, zajedno s popratnom dokumentacijom, tijelu koje odlučuje u državi članici EU-a u kojoj je kazneno djelo počinjeno
  • pomoći podnositelju zahtjeva u ispunjavanju svih zahtjeva za dodatne informacije koje uputi tijelo koje odlučuje u državi članici EU-a u kojoj je kazneno djelo počinjeno
  • na zahtjev podnositelja zahtjeva proslijediti sve dodatne informacije i daljnju dokumentaciju tijelu koje odlučuje.
  • Ako tijelo koje odlučuje u državi članici EU-a u kojoj je kazneno djelo počinjeno odluči saslušati podnositelja zahtjeva ili neku drugu osobu, ured javnog tužitelja pri mjerodavnom sudu organizirat će u svojstvu pomoćnog tijela sve što je potrebno kako bi se osiguralo da tijelo koje odlučuje može saslušati dotičnu osobu izravno u skladu sa zakonima te države članice. U slučaju videokonferencije primjenjuje se Zakon br. 11 od 7. siječnja 1998.
  • Ako to zatraži tijelo koje odlučuje u drugoj državi članici EU-a, ured javnog tužitelja pri mjerodavnom sudu sam će u svojstvu pomoćnog tijela saslušati podnositelja zahtjeva ili neku drugu osobu te tijelu koje odlučuje dostaviti izvješće o saslušanju.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Zadaće koje ured javnog tužitelja pri mjerodavnom sudu obavlja u svojstvu pomoćnog tijela mogu uključivati prevođenje dokumenata, pri čemu podnositelj zahtjeva ne snosi nikakve troškove.

Ured javnog tužitelja pri mjerodavnom sudu tijelu koje odlučuje u drugoj državi članici EU-a šalje sve informacije na službenom jeziku (ili jednom od službenih jezika) te države članice koji, međutim, mora biti jedan od jezika institucija Zajednice ili na drugom jeziku institucija Zajednice za koji je ta država članica navela da ga može prihvatiti.

Izvješća o saslušanjima koje provodi pomoćno tijelo šalju se na talijanskom jeziku.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 03/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.