Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Ministarstvo pravosuđa Republike Litve (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Ministarstvo pravosuđa Republike Litve ovlašteno je za dostavljanje zahtjeva građana Republike Litve i drugih osoba koje imaju zakonito i uobičajeno boravište u Republici Litvi za naknadu štete nastale uslijed kaznenog djela s elementima nasilja počinjenog na državnom području druge države članice Europske unije nadležnim tijelima drugih država članica Europske unije. Osim toga, Ministarstvo pravosuđa pruža građanima informacije o uvjetima i postupcima za potraživanje naknade štete nastale uslijed kaznenih djela s elementima nasilja kako su utvrdila nadležna tijela drugih država članica Europske unije.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Da, ako bude potrebno, Ministarstvo pravosuđa Republike Litve pomoći će u prevođenju dokumenata koje je potrebno dostaviti. Žrtva kaznenog djela nije obvezna snositi troškove prevođenja.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne, nije potrebno platiti pristojbe.

Posljednji put ažurirano: 07/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.