Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Ministarstvo pravosuđa

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Telefon: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Telefaks: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-pošta: info@mj.public.lu
Internetske stranice: http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Ministarstvo pravosuđa Luksemburga pomoći će žrtvi da dobije bitne informacije o mogućnostima za traženje naknade u drugoj državi članici te da pošalje zahtjev za naknadu odgovornom tijelu u toj drugoj državi članici kako bi ono moglo odlučiti o tom zahtjevu.

Ministarstvo pravosuđa isto će tako pomoći žrtvi ako tijelo koje odlučuje u drugoj državi članici zatraži dodatne informacije.

Prema potrebi, Ministarstvo pravosuđa pobrinut će se za sve što je potrebno kako bi tijelo koje odlučuje provelo saslušanje žrtve, konkretno telefonskom konferencijom. Tijelo koje odlučuje može zatražiti i uzimanje usmenih izjava od žrtve, koje će se unijeti u izvješće koje se šalje tijelu koje odlučuje.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Zahtjev koji se šalje može se podnijeti na njemačkom, francuskom ili engleskom jeziku pa stoga, u načelu, prijevod nije potreban.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 19/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.