Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Adresa:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Telefon: 070-4142000
E-adresa: info@schadefonds.nl

Poštanska adresa:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja na zahtjev će vam poslati obrazac zahtjeva za relevantni strani fond. Kad Fond od vas primi ispunjeni obrazac zahtjeva i popratne dokumente, ti će dokumenti prema potrebi biti prevedeni i potom proslijeđeni stranom fondu.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Fond će prevesti dokumente prema potrebi i o vlastitom trošku.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 26/10/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.